Mireille Kinket neemt afscheid als directeur

Met pijn in het hart ga ik afscheid nemen van het Polymer Science Park. Het was een prachtige reis de afgelopen jaren: het Polymer Science Park kwam op de rails en groeide uit tot boegbeeld van de kunststofrecycling. Met ontzettend veel plezier heb ik leidinggegeven aan een organisatie, in een ecosysteem met veel verschillende spelers en belangen: dit vraagt veerkracht om alle stakeholders te bedienen en tegelijkertijd de organisatie te ontwikkelen.

 

Polymer Science Park als onmisbare schakel

Polymer Science Park is een onmisbare schakel geworden in de markt van circulaire kunststoffen op regionaal en landelijk niveau. Voorbeelden zijn onze participatie in het transitieteam van het Rijk, het Nationaal Platform Plastics Recycling, onze rol als penvoerder van het actieplan ‘toepassen kunststof recyclaat’ en onze diverse partnerships, zoals met MVOnl en Rijkswaterstaat. Ook op programmaniveau staan we landelijk en Europees stevig op de kaart. We maken onderdeel uit van het Vanguard-consortium en participeren in diverse Europese consortia.

 

Onze Zwolse roots zijn een belangrijke basis voor deze groei. De kunststofsector in Overijssel is sterk en levert een belangrijke bijdrage aan recycling, het verminderen van kunststofafval, circulariteit en het werken op basis van biobased grondstoffen. Veel van de bedrijven geloven dat samenwerking, duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan.

 

Trots ben ik dat een aantal koplopers met een duurzame ideologie (Dijkstra Plastics, Veolia, Demcon, Maan Group, Dyka, Wavin, RPP Kunststoffen en Berdal Rubber & Plastics) inmiddels het bestuur vormen van het Polymer Science Park. Zij zijn een aandeelhouder, sparringpartner en delen hun ervaringen uit het bedrijfsleven, zonder voor te schrijven wat er moet gebeuren.

 

Toekomst

Polymer Science Park is zo goed als zelfvoorzienend en heeft met inmiddels ruim 100 deelnemende bedrijven en (kennis)partners, een bewezen marktwaarde. Dat is uniek voor Nederland. Ik ben blij dat ik deze reis tot dit punt heb mogen maken. Voor de organisatie breekt een nieuwe fase aan om door te bouwen op het fundament. Voor mij een natuurlijk moment om de keuze te maken om een nieuw avontuur te gaan zoeken. Na al die jaren een moeilijke keuze, maar versterkt door mijn vertrouwen dat het Polymer Science Park zich de komende jaren verder ontwikkelt en een blijvende bijdrage levert aan de toekomstgerichtheid van de kunststofsector.

 

Hartelijke groet en tot vast weerziens!

 

Mireille

Het Polymer Science Park neemt deel aan het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Mirelle Kinket heeft op uitnodiging van het KVG een blog geschreven over circulair ondernemen. Conclusie van het verhaal? If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

Blog “Kennisdeling eilandjes”

Circulaire economie klinkt veelbelovend, maar wat zijn de stappen die je moet zetten als bedrijf? Daar waar duurzaamheid vooral wordt vertaald in energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen als zon en wind, vraagt circulair ondernemen toch echt iets anders. We zijn getraind om naar organisaties te kijken vanuit efficiency: hoe kunnen we beter doen wat we doen? Een ruimere manier van kijken is effectiviteit: doen we nog wel de juiste dingen? Maar bij circulair ondernemen gaat het om een heel andere manier van kijken. Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet. Kijk je bijvoorbeeld in moeilijkheden of in mogelijkheden? Circulair ondernemen vraagt om creativiteit, dingen vanuit een ander perspectief kunnen en durven zien. Bedrijven moeten deze creativiteit in hun organisatie naar boven halen en zich laten inspireren door anderen. Daarom is het een must om samen te werken met bedrijven in de keten, startups, kennispartners en andere netwerkpartners. En daarmee duurzame relaties op te bouwen. Vaak zal er, zelfs in toenemende mate, samengewerkt moeten worden in parallelle trajecten en in wisselende samenstellingen. Soms zullen de resultaten conflicterend zijn met de eigen belangen. Ook die uitdagingen moeten genomen worden. Circulair ondernemen betekent echt van je eiland afkomen. Durven te delen. Het aloude Afrikaans gezegde “If you want to go fastgo aloneIf you want to go fargo together” spreekt nog altijd.

Ik ontmoet in mijn werk veel kunststofverwerkende bedrijven met de wens om circulair te worden. Dat is heel positief! Vaak hebben deze bedrijven er ook al over nagedacht welke stappen gezet moeten worden. In de meeste gevallen wordt direct gesproken over de technische uitdagingen en de mogelijke oplossingsrichtingen. Maar ervaring leert dat het ook moet gaan over de missie en visie en kernwaarden van het bedrijf. De softe kant van innoveren is misschien nog wel belangrijker dan de harde technische kant. Want eenmaal aan de slag struikel je gemakkelijk over bijvoorbeeld de onmogelijkheden of onwelwillendheid op de werkvloer, de angst om met anderen samen te werken, het toch liever zelf willen doen omdat dat de bekende weg is of de investeringsonbereidheid voor iets waarvan je nog niet weet wat het je gaat opbrengen. Het helpt dan om aan de voorkant het gesprek te voeren en ervaringen te delen. En, niet onbelangrijk, het grotere plan in kleine overzichtelijke stappen te presenteren.

Vaak is de eerste stap die gezet wordt het hergebruiken van kunststofafval en/of het toepassen van gerecyclede kunststoffen in eigen producten. Daar waar bedrijven een paar jaar geleden nog veel kozen voor één-op-één projecten, zie je nu een duidelijke kentering. Het overgrote deel van de projecten is inmiddels een ketenproject van samenwerkende bedrijven, waarbij bijvoorbeeld het afval van het ene bedrijf de hernieuwbare grondstof van de ander is. Niet zo gek, want uiteindelijk is een belangrijk aspect van circulair ondernemen, samenwerken in de keten en wel op zo’n manier dat de keten zich weet te sluiten. Alle ketenprojecten zijn belangrijke kleine puzzelstukjes op weg naar een circulaire economie.

Maar al die kleine puzzelstukjes zijn nog onvoldoende om de beweging naar een circulaire economie goed op gang te brengen. Als je kijkt naar de huidige inspanningen van bedrijven in Nederland op het gebied van kunststof recycling zijn deze inspanningen te versnipperd, waardoor onvoldoende diepgang en breedte gegeven kan worden aan het ontwikkelen van toepassingen van recyclede kunststoffen. Veel innovaties en verbeteringen hebben echter wel potentie. Het probleem is dat ze te gefragmenteerd en te weinig gecoördineerd zijn. Én dat er veel kleine spelers (MKB) bij betrokken zijn, die weinig impact hebben op grotere schaal. Terwijl hier wel vaak dé innovatieve kracht zit, want het MKB is vaak wendbaarder en door hun grotere afhankelijkheid van ketenpartners beter in staat écht samen te werken. De oplossing is het bij elkaar brengen van de kennis van alle kleine puzzelstukjes om daadwerkelijk een doorbraak te maken in het gebruik van gerecyclede kunststoffen en de beweging van afval naar grondstof op gang te brengen. Innovaties hebben alleen kans van slagen als er cross sectoraal, van groot naar klein bedrijf en in de kunststofketen van producent, sorteerder tot verwerker wordt samengewerkt. Of wel de bedrijven moeten de handen ineenslaan en het bredere belang laten prefereren aan het eigen belang. Dat vraagt om kartrekkers, entrepreneurs die niet de brandstof zijn, maar vooral de smeerolie.

Om de grotere puzzel te leggen is het van belang een onafhankelijke partij op een onafhankelijke plek te laten coördineren. De smeerolie zoals hierboven beschreven, waarvan het eigen belang ondergeschikt is. Bedrijven kunnen op die “onafhankelijke” plek leren om met anderen samen te werken. Het is vaak makkelijker om met concurrenten samen te werken op zo’n onafhankelijke plek, omdat je het bedrijf bovenal ziet als gelijkwaardig samenwerkingspartner. Als je daarentegen een concurrent uitnodigt in je eigen bedrijf, is het een stuk lastiger om niet vooral de concurrent in het bedrijf te zien. Naast die onafhankelijke plek is het van belang dat de bedrijven niet worden afgeleid door zaken als financiën, coördinatie, projectmanagement, uitvoering van testen, maar alle aandacht hebben voor het feitelijke project en de investering in de onderlinge verbinding met partners. Dat maakt het een stuk makkelijker om in grotere en bredere samenstelling met elkaar een pilot te draaien.

En laat het duidelijk zijn. Circulair word je echt niet in één stap. Het vraagt om continue aandacht. Een cultuuromslag in je bedrijf. De kleine stappen die soms al lastig genoeg zijn, maar juist iets in gang weten te zetten. Écht samenwerken is lastig. En ja, alleen gaat soms voor je gevoel veel sneller, maar samen kom je toch echt verder! En daar draait het om in de circulaire economie.

Mireille Kinket
Directeur Polymer Science Park

Op 13 februari opende het Elastomer Competence Centre haar deuren op de campus van de Universiteit Twente.

Ambitie van de nieuwe samenwerking
Het Elastomer Competence Centre is een unieke samenwerking tussen de vakgroep ETE (Elastomer Technology and Engineering) van de Universiteit Twente en het Polymer Science Park. De nieuwe samenwerking jaagt de innovatie in de rubber- en kunststofindustrie aan met als resultaat: lagere productiekosten, betere en duurzame producten met meer focus op recycling. Daarnaast verlaagt Elastomer Competence Centre drempels voor innovatie door het bieden van interessante onderzoeksmogelijkheden, goede begeleiding van innovatieprocessen en sneller en beter toegang tot kennis. Het resultaat van deze samenwerking levert naar verwachting nieuwe business en nieuwe activiteiten op, die meer werkgelegenheid tot gevolg hebben.

Win-win-win situatie
Bedrijven uit de rubber- en kunststoftechnologie hebben in het Elastomer Competence Centre niet alleen toegang tot zeer hoogwaardige kennis en faciliteiten, ze worden ondersteund en gefaciliteerd bij hun innovatievraag. Ze nemen zowel het resultaat, als ook de bijbehorende kennis mee naar huis. Dat maakt deze samenwerking uniek en een win-win-win situatie. Voor de vakgroep ETE, voor het Polymer Science Park maar bovenal voor de bedrijven.

Interesse?

Wil je meer informatie over het Elastomer Competence Center en de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem contact met ons op via info@polymersciencepark.nl of 038 853 4810.

In de functie projectmanager binnen het Polymer Science Park ben je verantwoordelijk voor het vormgeven, het organiseren en gedeeltelijk uitvoeren van projecten. Dat houdt in dat je je bezig houdt met het gehele proces binnen het projectteam, vanaf het uitdenken van concepten tot de invulling van de onderzoeks- en ontwikkelstappen. Je werkt in een multidisciplinair en compact team van enthousiaste projectleiders.Lees hier meer

 

Welke branche overstijgende innovatie is de beste van 2017? Ondernemers met een cross-over innovatie kunnen zich vanaf nu tot 15 september 2017 opgeven voor de Cross-over Innovation Challenge. Op donderdag 16 november wordt bekend gemaakt welke cross-over innovatie uit de Regio Zwolle dit jaar het beste is.

De uitreiking van de cross-over innovatie award 2017 vindt plaats tijdens het X-over Innovatie Congres (XIC) op 16 november in de IJsselhallen in Zwolle. Daar vindt op dat moment ook de TrendsExpo plaats. De winnaar gaat naar huis met een speciaal voor de challenge ontworpen award en staat direct in de spotlights van klanten en investeerders.

Een cross-over betreft een samenwerking tussen minimaal twee partijen uit verschillende branches. Innovatieadviseurs beoordelen de ingezonden ideeën en een vakjury komt vervolgens tot drie genomineerden.

Wilt u zich aanmelden voor de award? Stuur een email naar info@polymersciencepark.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nils Schut werkt sinds 1 juli bij het Polymer Science Park als R&D procestechnoloog. In deze functie houdt hij zich met name bezig met de inhoudelijke invulling van de projecten. Hij heeft zijn afstudeerproject bij ons uitgevoerd en deed daarin onderzoek naar het terugwinnen van zuivere kunststoffen uit schredder residu. De focus lag daarbij vooral op het testen van kunststof scheidingstechnieken en het ontwerpen van een scheidingsproces. Hij rondde daarmee zijn opleiding succesvol af. Nils: “Ik kijk er naar uit om mijn kennis toe te gaan passen binnen toekomstige projecten bij Polymer Science Park.”

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.