12,5 jaar kunststofinnovatie in Zwolle

Polymer Science Park(PSP), het innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie, bestaat deze maand 12,5 jaar. Ontstaan vanuit een regionale samenwerking is PSP uitgegroeid tot een begrip in de kunststofindustrie. Vanuit haar pand op de Ceintuurbaan 15 in Zwolle ondersteunen ze bedrijven bij het ontwikkelen van duurzame en circulaire kunststofproducten en technologieën.

 

Hoe is het begonnen?

De Regio Zwolle is een regio waar veel kunststofbedrijven gevestigd zijn. Reden genoeg om juist in deze regio een plaats te creëren waar kunststofinnovaties worden versneld. PSP is ontstaan vanuit een samenwerking tussen meerdere lokale partijen met de ambitie om een vestigingsplaats te creëren voor onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, ondernemingen en overheid op het gebied van kunststoffen en coatings. Het doel daarbij is om makkelijker toegang te bieden tot kennis, netwerk, nieuw talent en financiers.

 

“Polymer Science Park is een broedplaats van nieuwe producten en ideeën, zodat de aantrekkelijkheid voor bedrijven en kenniswerkers toeneemt. De verwachting is dat met het inrichten van Polymer Science Park de basis wordt gelegd voor het stimuleren en versterken van de concurrentiepositie van regionale bedrijven op nationale en internationale markten.”

Aldus Ron Nuwenhof, Teammanager Tech bij Oost NL en betrokken bij de start van Polymer Science Park

 

Polymer Science Park door de jaren heen

In de afgelopen 12,5 jaar is er veel veranderd bij PSP, maar de basis is nog elke dag terug te vinden op de werkvloer. Zo worden samenwerkingen geïnitieerd door het netwerk bij elkaar te brengen, innovaties worden versneld en technisch personeel wordt getraind om te werken met de nieuwste toepassingen en technieken. Door de jaren heen is het PSP-team uitgegroeid tot een team van 17 experts met ieder hun eigen specialiteiten die ze inzetten voor de deelnemers, partners en klanten. In de afgelopen jaren zijn er al mooie innovaties versneld, mede dankzij PSP zoals bij de circulaire matrassen van Auping.

 

“PSP brengt de experts uit hun netwerk samen. Dat zorgt voor kruisbestuiving en versnelling van innovatie in de regio.“

Aldus Jan Elenbaas, Managing Director Global Technology & Innovation Center bij Orbia (Wavin)

 

 

Proud member of Polymer Science Park

Het koperen jubileum is een mooie gelegenheid voor PSP om haar deelnemers en partners te bedanken. Dat doen ze met een bordje voorzien van de opdruk ‘Proud member of Polymer Science Park’. Dit bordje benadrukt de nauwe samenwerking en laat zien dat onze deelnemers en partners bewust bezig zijn met innoveren naar toekomstbestendige kunststoffen, Future Proof Polymers.

 

Hoe ziet de toekomst eruit?

De afgelopen twee jaar heeft het team van PSP onder begeleiding van Gijs Langeveld het aanbod van PSP verder aangescherpt om klanten beter te ondersteunen met research & development, training en netwerk. Binnen het onderdeel netwerk blijft PSP structureel evenementen organiseren zoals het Nationaal Kunststof Congres en het Kunststof Seminar. Maar ook themabijeenkomsten met als doel het vormen van samenwerkingen. Binnen het onderdeel research & development helpt PSP bedrijven met circulaire innovaties en daarnaast brengen ze met trainingen het kennisniveau in de sector naar een hoger niveau.

 

“Bedrijven zoals recyclers, compoundeurs, producenten en brand owners staan voor de uitdaging om kunststofproducten volgens nieuwe richtlijnen te produceren. Bedrijven werken nauw samen met PSP om toekomstbestendig te worden, bijvoorbeeld door meer inzet van recyclaat of biobased grondstoffen.”

Aldus Gijs Langeveld, Managing Director Polymer Science Park

 

Wil je weten wat PSP voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

In onze vorige blog gaven wij u 3 manieren om te starten met een ‘groener’ plastic product portfolio, namelijk:

1) Gebruik maken van gerecycled plastic – oftewel recyclaat

2) Gebruik maken van biogebaseerde kunststoffen

3) Gebruik maken van bioafbreekbare kunststoffen

Voor deze onderwerpen geldt dat er uitdagingen en kansen liggen. In deze blog vertellen wij u meer over het gebruik van gerecyclede plastics.

 

Goodbye virgin, hello recyclaat!

Er zijn een aantal redenen waarom bedrijven gerecycled plastic willen gebruiken. De belangrijkste zijn milieuwinst en prijs. Gerecycled kunststof kost minder energie om geproduceerd te worden en door ze her te gebruiken, voorkomen we dat ze in het milieu terecht komen. Dit bespaart CO₂ en extra kosten! De kosten van recyclaat zijn momenteel lager dan die van nieuw (virgin) materiaal.

Daarnaast zien we dat consumenten, bedrijven en (semi) overheden steeds vaker duurzaamheid meewegen in hun aankoop. Onderscheidend vermogen door middel van inzet van recyclaat is dus gewoon onderdeel van het businessmodel vandaag; survival of the fittest!

Als laatste spelen overheid ambities en voortvloeiende regelgeving ook een rol. We hebben in Nederland afgesproken dat in 2030, 50% van de grondstoffen circulair moet zijn. Om hieraan te voldoen, kan de overstap naar gerecycled kunststof een belangrijke stap zijn. We zien nu al in Frankrijk dat het verplicht is om 20% circulaire content te hebben in alle overheidsaanbestedingen.

Dat recyclaat als alternatief voor virgin plastic kan worden ingezet, is in een breed scala aan producten al aangetoond. Denk hierbij aan verfemmers, zeepflessen, maar ook producten in de bouw zoals profielen, buizen en kappen.

Kortom; de weg ligt behoorlijk open met kansen om gerecycled plastic in te zetten. Toch zijn er een aantal overwegingen en voorbereidingen nodig.

 

Ja ik wil recyclaat inzetten, hoe nu verder?

De uitdagingen in het gebruik van recyclaat zijn te categoriseren in 3 onderwerpen.

  • Beschikbaarheid
  • Wetgeving
  • Materiaaleigenschappen

 

 

Beschikbaarheid

Stabiliteit in kwaliteit en beschikbaarheid van het juiste materiaal is belangrijk voor een stabiel proces en eindproduct. De beschikbaarheid van kunststof hangt samen met de inzameling en sortering van het plastic. Er kan worden gesorteerd op type kunststof, product en/of kleur. Hoe beter het materiaal gesorteerd wordt, hoe beter de eigenschappen zijn.   Dit proces is zowel kostbaar als technisch uitdagend. Neem bijvoorbeeld een handvat van een boormachine, deze bestaat uit twee types kunststof die aan elkaar vast zitten. Design-For-Recycling (denk aan modulariteit en ontwerp van monomateriaal) hangt daarom zeer sterk samen met de kwaliteit en beschikbaarheid van het recyclaat.

 

Wetgeving

De huidige wetgeving stimuleert het gebruik van gerecycled plastic. Normen worden langzaam maar zeker herschreven om gebruik van recyclaat niet te verhinderen. Toch zijn er een aantal kunststof toepassingen waarbij dit lastig ligt. De voedselwetgeving schrijft voort dat er in voedseltoepassingen buiten PET nog geen gerecycled kunststof mogen worden toegepast. Dit komt doordat contaminaties de voedselveiligheid niet gegarandeerd kan worden. Een verdieping van wat mag in uw segment wordt sterk aanbevolen.

 

Materiaaleigenschappen

Materiaaleigenschappen worden bepaald door recyclaat goed te sorteren (puurheid), wassen (verwijderen vervuiling, contaminaties, geur) en upgraden waar nodig. De materiaaleigenschappen van recyclaat zijn anders dan virgin kunststoffen. Belangrijk is om de relevante eigenschappen te weten van de virgin kunststof en een benchmark uit te voeren met het gerecyclede equivalent. Daarnaast kunnen de eigenschappen worden verbeterd door het gebruik van additieven tijdens de compounding stap of een verbeterde sortering.

 

Van uitdagingen naar innovatie

De Kunststof branche is zich goed bewust van bovenstaande mogelijkheden en uitdagingen. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt rekening gehouden met het gebruik van recyclaat, al dan niet van eigen retour stromen of vanuit ingezameld afval. In geval van retourstroom pilots wordt er veel geleerd over hoe producten terugkomen en weer worden ingezet als waardevolle grondstoffen Deze recyclaat stromen worden vaak opgewaardeerd om aan producteigenschappen te voldoen.

Wat opvalt is dat in alle kunststof segmenten vooral grote stappen wordt gezet door de ‘leaders of the industry’. Zij omarmen het nieuwe businessmodel dat rekening houdt met zowel een lage footprint, volledige recycleerbaarheid en prachtige product performances. Zie bijvoorbeeld het ELYSIUM matras van Auping wat bestaat uit een (mono) type kunststof en via retour systemen aan het einde van zijn levensduur weer terugkomt.

 

Bent u de volgende ‘leader of the industry’ en heeft u ambities om van start te gaan met recyclaat in uw product? Loopt u daarin tegen één van deze of andere uitdagingen aan? Wij pakken de uitdagingen graag met u aan. Onze materiaal- en verwerkingsdeskundigen van Polymer Science park helpen u verder met kennis, test- en prototype faciliteiten en een prachtig netwerk.  Neem daarvoor vrijblijvend contact op.

Martine Bonnema, 16 mei 2023

Heb je een uniek idee, merk of product waarmee je het verschil wil maken? Door het goed te beschermen met intellectuele-eigendomsrechten, voeg je er extra waarde aan toe.

Om dat inzichtelijk te maken, hebben we verschillende aspecten van intellectueel eigendom op een rij gezet, te beginnen met de vraag: Wat is intellectueel eigendom?

 

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte ideeën beschermen. Een concept op zichzelf kun je namelijk niet beschermen. Door het vestigen van intellectuele-eigendomsrechten zorg je enerzijds voor je eigen ‘freedom to operate’ ten aanzien van het gebruik van jouw uitgewerkte idee. Anderzijds geeft het je een middel in handen om derden op afstand te houden en zelf de vruchten van jouw idee te plukken.

Het intellectuele eigendomsrecht kent verschillende disciplines. Denk o.a. aan octrooien (patenten), merken en modellen (designs). Hieronder hebben we deze in vogelvlucht op een rij gezet.

 

Octrooien

Het ontwikkelen of verbeteren van een machine, samenstelling, product, methode of proces kost inspanning. Deze inspanning kan uitgedrukt worden in tijd en geld. Het is daarom van belang om je idee goed te beschermen, om zo de vruchten te plukken van je inspanningen. Een octrooi (patent) aanvragen biedt dé oplossing.

 

Een uitvinding waarvoor een octrooi wordt aangevraagd, kan uitblinken in eenvoud en hoeft niet per se ingewikkeld te zijn. Het kan gaan om (verbeteringen van) een machine, product, productieproces of werkwijze, maar ook om een nieuwe toepassing van een al bestaand product.

 

Een octrooi biedt meer dan alleen bescherming. Het biedt je ook het exclusieve recht op je uitvinding. Jij mag anderen op basis daarvan verbieden om de uitvinding te produceren, exploiteren en verhandelen in het land waar je octrooi hebt. Hiermee bepaal je dus zelf of iemand anders jouw idee – tegen betaling – mag toepassen. Een octrooi geeft je uitvinding op deze manier dus ook direct economische waarde.

 

Heb je al een Europees octrooi of Europese octrooiaanvraag? Klik dan op deze link om meer te weten te komen over de aankomende veranderingen binnen het Europese octrooi systeem door het van kracht worden van het unitair octrooi.

 

Merken

Merken zijn er in allerlei soorten en maten. Zo kan een merk bijvoorbeeld bestaan uit een naam (woordmerk), een beeld of logo (beeldmerk), gecombineerde woord- en beeldmerken, kleurcombinaties, afkortingen, cijfercombinaties, slagzinnen, en vormen van een product of verpakking. Al deze elementen kunnen op zichzelf of in samenspel met elkaar het unieke “gezicht” van een bedrijf, organisatie, product of dienst vormen.

 

Een sterk merk is goud waard en het is dan ook belangrijk om het goed te beschermen. Een merk in de markt zetten vraagt aanzienlijke investeringen in productie, reclame en marketing. Met merkbescherming voorkom je dat derden gratis meeliften op het succes waar je de nodige tijd, geld en energie in hebt geïnvesteerd. Het zorgt ervoor dat jouw merk uniek blijft, en dat het een waardevolle, onderscheidende kracht heeft én houdt tegenover andere merken.

 

Modellen

Tegenwoordig is de vormgeving van een product vaak minstens even belangrijk als de gebruiksfunctie ervan. Een originele en pakkende vormgeving draagt immers bij aan de positieve beeldvorming. Het is daarom van groot belang het uiterlijk van het product, oftewel het model, te beschermen. Met professionele modelbescherming krijg je als ontwerper of rechthebbende een exclusief recht op die vormgeving. Veel iconische ontwerpen zijn dan ook beschermd door middel van modelbescherming.

 

Hoe verkrijg je een intellectueel eigendomsrecht?

Om een intellectueel eigendomsrecht te verkrijgen moet in de meeste gevallen een aanvraag worden ingediend. Hierin wordt het te beschermen idee, vaak met een concreet voorbeeld, beschreven. Na indiening (en soms toetsing) wordt het recht verleend en kun je daarmee aan de slag.

 

Verdient jouw idee ook bescherming? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We hebben een scala aan specialisten en kunnen daardoor op elk onderwerp binnen het intellectueel eigendom meedenken.

 

Tot slot nog een paar praktische tips van Arnold & Siedsma

  • Wacht niet te lang. In de regel geldt dat het idee moet zijn vastgelegd voor je het openbaar maakt. Anders is geldige bescherming niet meer mogelijk;
  • Denk niet te snel dat iets geen uitvinding is – uitvinden is niet per se “rocket science”;
  • Wees alert! Als iemand inbreuk maakt op jouw rechten, onderneem meteen actie.

 

Kom je er niet uit? Vraag een specialist van Arnold & Siedsma om advies. Zij ondersteunen je graag om jouw idee te beschermen.

 

Laurens Brocken (octrooien)

Elka Stegeman (merken & modellen)

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.