Bezoek Huis van de Nederlandse Provincies

Jaarlijks gaat het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) op werkbezoek in één van de provincies, dit jaar was de Provincie Overijssel aan de beurt. Wij mochten de afgevaardigden uit Brussel ook bij Polymer Science Park (PSP) verwelkomen. Tijdens het bezoek presenteerden onze projectleider Erwin Zant en programma manager Femke de Loos over PSP en het samenwerkingsproject Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) in de Regio Zwolle.

Ze gaven ook inzicht in het actieplan ‘Toepassen Kunststof Recyclaat’ dat mede mogelijk is gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) React-EU programma. Met het Materials Platform Kunststof Recyclaat, dat onderdeel is van het actieplan, vullen we de behoefte in van onze achterban om samenwerking in de kunststof keten te bevorderen en de match tussen vraag en aanbod van gerecycled kunststof (kunststof recyclaat) te faciliteren.

 

Verder kwam het Interreg X-lives project aan bod. Het project dat bedrijven in Nederland en West-Duitsland verbindt, met de focus op duurzaamheidsaspecten zoals retourlogistiek, circulaire materiaalvoorziening, ontwerp voor en met recycling, en wetgeving.

 

Onderdeel van het bezoek was natuurlijk ook een rondleiding door onze labs, zodat ze konden beleven wat wij voor bedrijven kunnen betekenen. Want met onze faciliteiten en kennis ondersteunen wij bedrijven om kunststof producten te verduurzamen naar ‘Future Proof Polymers’.

 

Wilt u meer weten over onze faciliteiten of de projecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Sinds anderhalf jaar loopt er een mooi project vanuit Polymer Science Park (PSP) in opdracht van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en gefinancierd door de provincie Overijssel vanuit de Arbeidsmarktregeling. Dit project is gericht op het leren herkennen van kunststoffen bij de kringloop. Een mooie samenwerking binnen het programma Dutch Circular Polymer Valley (DCPV).

De opdracht is ontstaan vanuit het programma WaardeRing; een netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties waarin wordt samengewerkt aan circulariteit van materialen. Het doel is om mensen en materialen op een optimale manier een (nieuwe) kans te geven. Binnen het programma WaardeRing werd in Zwolle al succesvol ingezet op het demonteren en sorteren van gebruiksartikelen voor arbeidstrainingsdoeleinden. Dit wordt gebruikt door leerlingen van praktijkscholen en het voortgezet speciaal onderwijs. Het opzetten van een training voor materiaalherkenning bleek een goede vervolgstap om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

In 2021 is hiervoor een mooie stap gezet bij kringloop Noggus&Noggus in Dalfsen. Hier is begonnen met een studie naar de verschillende kunststoffen die door klanten worden binnengebracht. Hieruit kwam naar voren dat onder andere polypropyleen (PP) en polystyreen (PS) binnenkomt bij de kringloop. PSP heeft in haar netwerk gekeken naar een geschikte recycler voor dit materiaal, dat is Morein Kunststoffen (Denekamp) gebleken. Wij hebben de kringloop en Morein in contact gebracht voor het afnemen van de kunststoffen. Hier is begin dit jaar een samenwerking uit ontstaan.

De wens is om het hierboven genoemde voorbeeld uit te breiden naar andere kringloopcentra. In Zwolle Zuid (Stichting Kringloop Zwolle) is nu een dergelijk proces gestart. Erwin Zant heeft vanuit PSP inmiddels een inleidende training gegeven aan medewerkers van de Stichting Kringloop Zwolle. Voor de kringloop ligt er nu de mooie taak om dit logistiek goed in te richten, om vervolgens verder te kunnen in het proces.

Wilt u uw kunststof product ook future proof maken? Neem dan contact op met PSP.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.