Aanmelden 07 september | Circular Plastics NL

Deze bijeenkomst vindt plaats in The Gallery, Enschede.
Adres:                              Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede
Tijd:                                  15:00-17:00 uur
Aanmelden kan via het onderstaande mailadres:

info@polymersciencepark.nl

 

 

 

Interreg X-lives Project stimuleert samenwerking over de grens voor een duurzame toekomst

Tijdens een dynamisch evenement gericht op het hervormen van de bouwsector voor een duurzame toekomst, kwamen experts uit de industrie en innovators samen om oplossingen te verkennen en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Het evenement vond donderdag 22 juni plaats bij Breinn in Zwolle en toonde het potentieel van circulaire bouw. Ook benadrukte het de rol van het Interreg X-lives project voor het samenbrengen van bedrijven uit Nederland en West-Duitsland.

De middag begon met een verhelderende presentatie van Martine Bonnema, waarin ze de problematiek van plastic in de bouwsector belichtte. Ze schetste strategieën om over te stappen op circulaire bouwmethoden en benadrukte het belang van het verminderen van plastic afval en het omarmen van duurzame oplossingen.

Onderzoek

Vervolgens presenteerde Franziska Struck van de Fachhochschule Münster haar baanbrekende onderzoek naar resource-efficiëntie in de bouw, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde duurzaamheid en een verminderde milieubelasting. Haar onderzoek toonde veelbelovende resultaten voor het hervormen van de benadering van de sector ten aanzien van resourcebeheer en wekte interesse bij de deelnemers.

“Dankzij het evaluatiesysteem is het nu mogelijk om de resource-efficiëntie van een bouwconstructie gedurende de hele levenscyclus te meten.”

Franziska Struck

Een industrieel perspectief

Gijs Hemmink van Hanzestrohm wist vervolgens het publiek te boeien met praktijkvoorbeelden van hoe gerecycled plastic al wordt gebruikt in diverse industriële toepassingen. Hij presenteerde hun opmerkelijke prestatie om een volledig functionerende spijkerclip te creëren met behulp van een mix van gerecycled PE en virgin HDPE. Het succes van dit project toonde het enorme potentieel van gerecycled plastic voor de revolutie van de bouw.

 

Innovaties over de grens

Tijdens het evenement stond het Interreg X-lives project centraal, dat fungeert als aanjager voor samenwerking en innovatie. Het project legt verbindingen tussen bedrijven in Nederland en West-Duitsland, met de focus op duurzaamheidsaspecten zoals retourlogistiek, circulaire materiaalvoorziening, ontwerp voor en met recycling, en wetgeving.

In het X-lives project worden 3 hoofdmaterialen gedefinieerd: polymeren, mineralen en vezels. Binnen dit Interreg-project bestaat de mogelijkheid om met een subproject aan te melden. Tijdens het evenement gingen deelnemers in discussie en verkenden ze de mogelijkheden voor de circulaire bouwsector door middel van grensoverschrijdende samenwerking.

Wilt u meer weten over het Interreg X-lives project of in contact komen met de innovatieve bedrijven? Neem dan contact met ons op.

Interreg X-Lives Projekt regt die Kollaboration für eine erneuerbare Zukunft über die Grenzen hinaus an

 

Bei einer dynamischen Veranstaltung mit Fokus auf die Neuformung der Bauindustrie für eine erneuerbare Zukunft trafen sich Industrieexperten und Erfinder, um Lösungen zu erkunden und grenzübergreifende Kollaborationen zu fördern. Das Event, welches am letzten Donnerstag in Breinn in Zwolle abgehalten wurde, präsentierte das Potential der Zirkulären Konstruktion und das Potential des Interreg X-Lives Projektes.

 

Überblick

Der Nachmittag startete mit einer aufschlussreichen Präsentation von Martine Bonnema, welche das allgegenwärtige Problem von Plastik in der Bauindustrie aufgriff. Martine Bonnema stellte Strategien für den Übergang in die Zirkulären Konstruktions-Anwendungen dar. Hervorgehoben wurde dabei die Wichtigkeit, Plastikabfälle zu reduzieren und erneuerbare Praktiken anzunehmen.

 

Forschung

Das Momentum weiterführend, präsentierte Franziska Struck von der Fachhochschule Münster Ihre bahnbrechende Forschung über Ressourceneffizienz in der Konstruktion, welche zu einer erweiterten Nachhaltigkeit führt und den Einfluss auf die Umwelt reduziert. Ihre Forschung zeigt großes Versprechen dafür das Vorgehen der Industrie zum Ressourcenmanagement neuzugestalten und hat großes Interesse unter den Teilnehmenden angeregt.

„Dank des Auswertungs-Systems ist es nun möglich, die Ressourceneffizienz einer Gebäude-Konstruktion über ihren gesamten Lebenszyklus zu messen.“

– Franziska Struck

 

Eine Industrieperspektive

Gijs Hemmink von Hanzestrohm fesselte das Publikum mit seinen Beispielen der Nutzung von recycletem Plastik in verschiedenen industriellen Anwendungen aus dem echten Leben. Er stellte beispielsweise die Erstellung eines komplett funktionalen Nagel-Clips (spijkerclip) dar, der aus einer Mischung aus recyceltem PE und reinem HDPE besteht. Der Erfolg dieses Projektes demonstrierte das immense Potential von recyceltem Plastik in Konstruktionsanwendungen.

 

Neuerungen über die Grenzen hinaus

Im Zentrum des Events stand das Interreg X-Lives Projekt, welches als Katalysator für Zusammenarbeit und Neuerungen dient. Das Projekt regt die Verbindungen zwischen den Unternehmen in den Niederlanden und Teilen Deutschlands an. Der Fokus liegt dabei auf essenziellen Nachhaltigkeits-Aspekten wie die Retouren-Logistik, das zirkuläre Materialangebot, Designs mit und für Recycling und die einschlägige Gesetzgebung.

Im X-Lives Projekt sind 3 Hauptmaterialien definiert: Polymere, Mineralien und Fasern. Innerhalb des Interreg Projektes ist es möglich sich für ein Subprojekt zu bewerben. Während der Veranstaltung diskutierten die Teilnehmer über die Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

 

Organisationen die  mehr über das X-Lives Projekt erfahren möchten oder sich mit den innovativen Unternehmen der Veranstaltung in Verbindung setzen möchten, können Martine Bonnema oder Makid Marjub  für weitere Informationen kontaktieren.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.