Positieve beoordeling REACT-EU financiering!

Polymer Science Park en de Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK) stemmen al meerdere jaren hun activiteiten op elkaar af, zodat visieontwikkeling hand in hand gaat met concrete innovatie èn landelijke en regionale activiteiten elkaar versterken. Recent is de kernboodschap Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat gedeeld.

Met het Materials Platform Kunststof Recyclaat vullen we de duidelijke behoefte in van onze achterban om samenwerking in de kunststof keten te bevorderen en de match tussen de vraag naar en het aanbod van gerecycled kunststof (kunststof recyclaat) te faciliteren. Dat gaan we concreet doen met een fysiek en web-based platform waar in de vraag gestuurde standaarden een prominente plaats hebben.

Supertrots zijn wij dat we voor dit investeringsplan een positieve beoordeling hebben ontvangen voor REACT-EU financiering!

We kunnen hiermee echt een grote stap voorwaarts zetten in de zo belangrijke transitie van de kunststofindustrie.

Met het Materials Platform wordt invulling gegeven aan de volgende acties uit het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat:

  • Actie 4 Pilots en demonstratieprojecten. De overheid faciliteert pilots en demonstratieprojecten om het toepassen van kunststof recyclaat te onderzoeken en te demonstreren.
  • Actie 9 Vraag-gestuurde standaarden. De overheid faciliteert ketenpartners bij het formuleren vraag-gestuurde standaarden voor grote recyclaatstromen t.b.v. toepassing in nieuwe producten, om zo vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.
  • Actie 11 Kennis delen. Kennisinstellingen ontwikkelen met marktpartijen, zoals recyclers en fabrikanten van kunststof producten, en met (financiële) steun van de overheid een helpdesk met webapplicatie waar vragers geholpen worden naar de juiste vraag gestuurde standaard en aanbieders van recyclaat hun recyclaat met specificaties kunnen presenteren.
  • Daarnaast kan het Materials Platform input leveren voor de andere acties in het actieplan, bijvoorbeeld rond inzamelen en sorteren (actie 5), design for sustainability (actie 8) en verplicht minimum percentage recyclaat (actie 12).

Voor meer informatie mail naar: info@polymersciencepark.nl of info@nrk.nl

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.