Nieuwe partner ROVA werkt aan een mooie en schone leefomgeving

ROVA, inzamelaar van huishoudelijk afval en grondstoffen, werd onlangs partner van het Polymer Science Park (PSP). Marjolein Mann, senior beleidsadviseur, vertelt over wat ROVA doet, de samenwerking met PSP en de ambities van ROVA.

ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en hun inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst. ROVA is actief in zo’n 23 gemeenten, waaronder Zwolle. “Wij zetten in op zo hoog mogelijke kwaliteit van ingezamelde grondstoffen, zodat we deze zo goed mogelijk kunnen hergebruiken.”, vertelt Marjolein. Daarnaast verzorgt ROVA voor steeds meer van haar gemeenten ook het beheer van de buitenruimte. Daarbij monitort en stimuleert ROVA biodiversiteit, werken ze aan klimaatadaptatie en gebruiken ze zoveel mogelijk duurzaam materieel. Verder is ROVA kennispartner voor haar gemeenten op deze onderwerpen.

Kennismaking

Samen met twee andere publieke afvalorganisaties, AVU en Circulus-Berkel, startte ROVA in 2019 een samenwerkingsverband: CirkelWaarde. Marjolein: “Onder die noemer ontwikkelen en delen we kennis over circulaire innovaties met huishoudelijke grondstoffen. Ook sturen we de verwerking van de grondstoffen die we inzamelen gezamenlijk aan. Zo kunnen we hogere eisen stellen aan bijvoorbeeld transparantie en duurzaamheid van de verwerking. Eén van de materialen waar we ons op richten is kunststof. Daarbij kwamen we PSP al snel tegen als waardevolle en betrouwbare kennispartner. We werken samen in verschillende circulaire netwerken en projecten, zowel in de Regio Zwolle als daarbuiten.”

Partnership Polymer Science Park

ROVA en PSP delen de ambitie om de kunststofketen zo circulair mogelijk te maken. “We werken allebei aan kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie op dit thema. PSP is een belangrijke samenwerkingspartner voor ROVA (en in ons verlengde ook voor CirkelWaarde). Dit wilden wij met het partnerschap graag verder bestendigen.”, aldus Marjolein. PSP en ROVA vullen elkaar goed aan. ROVA heeft kennis over de inzameling en samenstelling van huishoudelijke kunststoffen. PSP heeft verstand van materiaaleigenschappen, verwerkingsmogelijkheden en toepassingen. Marjolein: “Door onze kennis te bundelen krijgen we steeds beter zicht op hoe de ketens van huishoudelijke kunststoffen echt circulair kunnen worden.”

Samenwerking Polymer Science Park

In 2019 werkten ROVA (als onderdeel van CirkelWaarde) en PSP samen in het project ‘Van verpakking naar straatkolk’. In dit project lieten de partijen samen met recyclers en producenten zien dat het mogelijk is om van plastic verpakkingen kunststof straatkolken te maken. Sindsdien komen ROVA en PSP elkaar in steeds meer verbanden tegen, zoals bijvoorbeeld het Living Lab CE in de Regio Zwolle en de Dutch Circular Polymer Valley (DCPV).

DCPV

In de DCPV wordt vervolg gegeven aan het straatkolk-project. De focus ligt hierbij op drie sporen:

  • Via innovatiepilots wordt geprobeerd meer producten voor de openbare ruimte van gerecycled huishoudelijk kunststof te maken.
  • In inkooppilots worden gemeenten en provincies aan kennis geholpen om producten van gerecycled kunststof in te kopen.
  • In het derde spoor worden de genoemde pilots benut om voor inwoners zichtbaar en duidelijk te maken wat er van hun ‘afval’ gemaakt kan worden, mits het goed gescheiden en gerecycled wordt.

Versterken netwerk

ROVA is als partner een waardevolle toevoeging aan het netwerk van PSP. Marjolein: “Wij kunnen onder andere informatie leveren over relevante wet- en regelgeving, beleid, samenstelling en hoeveelheden van huishoudelijk afval en grondstoffen en logistiek. Daarnaast kunnen wij projecten operationeel ondersteunen, bijvoorbeeld door inzamelmiddelen beschikbaar te stellen. Samen met onze partners in CirkelWaarde hebben we ook veel kennis over het bredere thema circulaire economie. Wij zijn van harte bereid mee te denken en te werken aan projecten die de transitie naar een circulaire economie bevorderen.”

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.