Geslaagd werkbezoek van Arne Weverling aan Regio Zwolle

VVD-Tweede Kamerlid Arne Weverling was onlangs op bezoek in Regio Zwolle, de groeiregio van Nederland, om met eigen ogen te zien waar de Regio Deal Regio Zwolle het verschil maakt.

De start was bij Polymer Science Park waar we kort konden vertellen wat we allemaal al doen op het vlak van duurzame en circulaire kunststoffen aan pilot projecten met bedrijven en Europese samenwerkingsprogramma’s. En dat we ook op Rijksniveau een rol van betekenis spelen op de transitieagenda kunststoffen. Onder meer als uitvoerder van het programma vraaggestuurde standaarden (ism WUR, Nedvang, NRK, NEN). En als penvoerder van het Actieplan Verhogen van Recyclaat, waarin we aanbevelingen doen welke stimuleringsmaatregelen nodig zijn en concreet beschrijven wat we van bedrijfsleven, overheid en ngo’s verwachten om de toepassing van recyclaat in de praktijk te realiseren.

Binnen de regiodeal hebben we het project Dutch Circulair Polymer Valley ingediend samen met onze partners Natuur en Milieu Overijssel (NMO), Greenpac iLab, Lectoraat kunststoftechnologie Windesheim, Rova en Partners for Innovation. Ons primaire doel is het versnellen van de circulaire transitie van de kunststofsector in de regio en de rest van Nederland. En dat gaan we doen door middel van 7 doorbraakpilots, het betrekken van meer dan 140 bedrijven, het opleveren van 5 demoproducten , 3 geslaagde inkooppilots en 2 demonstrators in de openbare ruimte om naast bedrijven ook inwoners te laten zien wat hun bijdrage betekent.

De Regio Deal is een belangrijke opstap naar een lange termijn investeringsagenda die de regio zoveel mogelijk samen met het Rijk wil opstellen.

 “Met eigen ogen heb ik gezien wat de Regio Deal voor Regio Zwolle betekent en waar deze het verschil maakt. De innovatieve kracht spat ervan af! De deal maakt de versnelling naar een meer circulaire economie mogelijk. Een regio die van aanpakken weet.”

“Deze regio swingt, zit in een stroomversnelling. Bij het Polymer Science Park sprak ik met RPP Kunststoffen uit Nieuwleusen. Wat hier gebeurt in de kunststofsector is uniek. Mooi hoe deze sector bijdraagt aan maatschappelijke transities”, besluit Weverling.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.