Plastic Recycling onder druk

 

In het Webinar van het Cleantech Center is met experts uit de praktijk, te weten Freek Bakker (Suez), Michiel Westerhoff (Circulus-Berkel) en Gerard Boschman (Polymer Science Park) gediscussieerd over ‘Plastic recycling onder druk’.

 Een mooi pleidooi in het webinar: Recyclen lukt het beste als we het kunststofafval met ons allen goed scheiden. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat het kunststofafval, het begin wordt van iets nieuws.

 De kunststof keten is complex en dat vraagt het nodige om het kunststofafval als nieuwe grondstof te managen. En dat betekent dat we elkaar keihard nodig hebben in de keten. Met een visie op duurzaamheid en het durven denken in lange termijn oplossingen. Kwaliteit is daarin cruciaal. En dat betekent dat al bij de bron het kunststofafval zo goed en schoon mogelijk moet worden gescheiden. Dan is minder energie nodig voor het proces om tot mooie nieuwe grondstofstromen te komen.

 Veel aandacht gaat naar verpakkingsmateriaal. Dit valt binnen de producentenverantwoordelijkheid. Nog steeds worden in verpakkingen te weinig gerecyclede kunststoffen gebruikt. Uitdaging hierbij is welke type kunststoffen worden gebruikt voor welke type verpakkingen. En is dit eigenlijk wel nodig? Zijn we bereidt concessies te doen op bijvoorbeeld kleur? Meer uniformiteit aanbrengen is noodzakelijk. Eerder hebben we daar een pleidooi voor gedaan in onze blog. Standaardisatie van materialen per productcategorie zal nieuwe inzamelsystemen en eenvoudigere scheidingstechnieken mogelijk maken waardoor hoogwaardige monostromen gecreëerd worden. https://www.polymersciencepark.nl/blog/2019/08/21/een-standaard-materiaalsoort-voor-verpakkingen-binnen-een-productcategorie-maakt-recycling-beter-mogelijk/

De werkelijkheid is weerbarstig. Mede door de crisis is er slechts een hele geringe afname van gerecyclede kunststoffen. Maar ook daarvoor ging er soms jaren overheen om producenten te overtuigen dat de recyclede kunststof korrel van voldoende kwaliteit is voor de toepassing. Dat moet echt wel anders!

 Europa voert nieuwe wetgeving in, maar we moeten uitkijken dat nieuwe wet en regelgeving niet leidt tot focus op kwantiteit. Het verschil kan worden gemaakt door te focussen op kwaliteit. Daarvoor moeten we als gehele keten om tafel en moeten er afwegingen worden gemaakt op basis van een duurzame lange termijnvisie.

 De issues waar we mee te maken hebben, werden op een rij gezet in het Webinar:

  1. Olie-gebaseerde grondstoffen (virgin) zijn (te) goedkoop. En om meer te recyclen zijn nu eenmaal meer investeringen nodig en dat betekent dat de recyclede kunststof korrel voorlopig niet goedkoper gaat worden. Maatregelen moeten ervoor zorgen dat gerecyclede kunststoffen aantrekkelijker worden. Een voorzet voor deze maatregelen wordt hard aan gewerkt.

In het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat pakken we samen met de NRK, de provincie Overijssel en het transitieteam Kunststoffen van het Rijk deze handschoen op. Daarover in de loop van september meer.

  1. Eisen door wet en regelgeving gesteld aan producten zijn fors en stimuleren vaak niet de toepassing van recyclaat. Het moet simpeler en drempelverlagend om recyclede kunststoffen toe te passen.
  2. Aanbod zekerheid is onvoldoende, vanwege de soms nog te geringe constante volumes van een bepaalde kwaliteit gerecyclede kunststoffen.

 

Zoals zo mooi werd gezegd is een transitie nodig van een model van push naar pull.

De genoemde onderwerpen passen naadloos in onze pijler “Plastics go circulair”.

Wij kunnen voor u met onze kennis, netwerk en praktische middelen een rol van betekenis zijn.

Interesse neem dan contact met ons op!

 

Gerard Boschman g.boschman@polymersciencepark.nl

 

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.