Geanimeerd Mini-congres Re-plastic, just do it!

Hergebruik plastic levert waardevolle producten en inzichten op, dus ga aan de slag!

Zo’n 90 leden en netwerkpartners bezochten dinsdag 21 januari het mini-congres Re-plastic, just do it! Het was een geanimeerd congres waarin recycling van plastics centraal stond. De aanwezigen hoorden van Bram Peters van Save Plastics hoe je van plastic afval complete huizen kan bouwen. Vervolgens gaf Gerard Boschman, projectleider bij PSP, inzicht in verschillende vragen van bedrijven aan PSP. En de daaruit voortkomende aansprekende pilots, zoals het gebruik van huishoudelijk plastic afval in infiltratiekratten. Als klap op de vuurpijl gaf een aantal teamleden een pitch van  projecten waar PSP dit jaar aan werkt en waarvoor ze bedrijven wil interesseren. De conclusie? Gewoon aan de slag gaan met het recyclen van plastics! Dat levert waardevolle producten en inzichten op.

Al bij de ontvangst heerste er een prima sfeer in het Polymer Science Park. Tijdens de koffie en de thee werd er druk met elkaar van gedachten gewisseld. De termen ‘folie’ en ‘granulaat’ waren veelvuldig te horen. Directeur Mireille Kinket heette alle gasten vervolgens welkom in het ‘Epicentrum van de kunststofinnovatie’ en benadrukt dat het Polymer Science Park zaken als recycling vooral praktisch en pragmatisch benadert. ,,Je moet het gewoon gaan doen”, zegt ze. ,,Dan zie je vanzelf wat je tegenkomt. Daarom hebben we Bram Peters vandaag uitgenodigd. Hij heeft de mouwen opgestroopt en heeft al vele jaren ervaring met het gebruik van gerecycled plastics.”

Save Plastics
Bram Peters vertelde op inspirerende wijze hoe hij op het idee gekomen is om met recyclaten aan de slag te gaan. ,,Toen ik jong was, wandelde ik graag langs de IJssel”, liet hij de zaal weten. ,,Toen al raapte ik spullen op die langs de oever lagen om er weer iets nieuws van te maken. Het zat er dus al vroeg in”, zei hij lachend. ,,Mijn vader had een bedrijf in landbouwplastic en ik wilde iets voor het milieu doen.  Ik ben liefhebber van bomen en schrok enorm toen ik hoorde dat er per minuut 40 voetbalvelden aan bomen gekapt worden. Omdat mijn vader in de plastic-branche werkte, besloot ik via die manier iets terug te doen voor het milieu en bedacht ik dat heel mooi zou zijn om plastic afval opnieuw te gebruiken.”

,,Ik vond het belangrijk om er dan ook echt zinvolle en waardevolle producten van te maken”, vertelde hij verder. ,, Ik richtte Save Plastics op en we zijn begonnen met het maken van kunststof matten voor langs de berm van de weg. Daarna kwamen er lichtmasten, steigers en planken bij. Al snel bleek dit aan te slaan. En nu zijn we zo ver dat we een compleet huis van gerecycled plastic kunnen maken. We maken over het algemeen gebruik van de plasticmixfractie en folies die minder goed te recyclen zijn.”

Lokaal recyclen
Om de markt te laten zien hoe het werkt en het dichterbij te brengen, heeft Bram in 2017 een coöperatie opgericht. Vanuit die coöperatie hebben ze een mobiele fabriek gemaakt met een shredder en een extruder. Hiermee gingen ze langs partijen voor wie dat interessant was. Rond die tijd is het bedrijf ook een stap verder gegaan. ,,We hebben nu contacten met gemeenten om lokaal afval weer terug te geven aan de gemeenschap. We maken met het lokale afval bijvoorbeeld bankjes of bruggetjes voor de inwoners van steden en dorpen. Zo heeft plastic afval letterlijk waarde en krijgt de omgeving er iets moois voor terug.”

De verschillende rollen van PSP
Mireille nam vervolgens de microfoon weer over en legde uit dat PSP op verschillende manier kan ondersteunen bij circulair ondernemen en recycling van kunststoffen in het bijzonder. ,,We hebben de kennis en expertise in huis om op inhoudelijk en technisch vlak mee te denken”, lichtte ze toe. ,,We denken mee in business cases en we brengen partijen bij elkaar, maar we worden ook graag praktisch ingezet. Zo zijn we goed in het maken van compounds en zijn we goed in staat om materiaaltesten te doen.”

Vervolgens geeft Gerard Boschman hier een mooi voorbeeld van. Hij vertelde welke rol een aantal collega’s binnen het programma Kunststof Verpakkingsmateriaal als Grondstof (KVG-programma) hebben ingevuld. ,,Wij brachten organisaties en deskundigen bij elkaar en we deden voor een aantal pilots materiaaltesten.” Dit werd in beeld gebracht in het filmpje waarin uitgelegd werd wat PSP en De Groot Vroomshoop samen hebben gedaan. Om overzichtelijk in beeld te brengen welke rollen PSP kan invullen, heeft Gerard een menukaart gemaakt.

Pitches
Tot slot zijn er de pitches van het team. ,,Wij houden ons vooral met mechanische recycling bezig”, lichtte Mireille ter introductie toe. ,,Dat is energetisch het meest gunstig. We hebben onder andere een proeftuin Recycling gehad, hebben deelgenomen aan de pilots in het KVG-programma en hebben veel een-op-een projecten met bedrijven gedaan. Komend jaar gaan we  een stap verder. Samen met bedrijven gaan we op verschillende manieren chemisch recyclen. We hebben daarbinnen vijf concrete programma’s die het team vandaag gaat pitchen en waarover u in zeven minuten meer kunt horen.”

Enthousiaste reacties
De teamleden introduceerden kort en krachtig hun programma en de aanwezigen sloten zich bij dat programma aan dat voor hen het meest interessant was. Dit waren de vijf onderwerpen: Vraaggestuurde standaarden, ICT tools, Dissolution Purification, DePolymerisatie-technieken en Diensten & ondersteuning van bedrijven. In twee rondes van zeven minuten kregen de bezoekers hierover meer informatie en konden ze vragen stellen. ,,Ik vond het een prima bijeenkomst”, zegt een van de aanwezigen. ,, En dat geldt zeker voor de pitches. Ik heb een paar aanknopingspunten ontdekt en kom graag een keer langs voor een verdiepend gesprek.” Ook bezoeker Peter Klaren was enthousiast. ,,Ik ben bezig met pyrolyse en vond de pitch van depolymerisatie ontzettend interessant.”

Ook het team kijkt tevreden terug op het mini-congres. Femke de Loos: ,,Ik heb zelfs al een partij die zich aangemeld heeft voor de Vraaggestuurde Standaarden. En er zullen er zeker nog wel meer volgen. Een mooi resultaat van deze bijeenkomst.”

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.