Nieuw: DEI+subsidie voor pilotprojecten in de circulaire economie

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) start een nieuw thema voor pilot- en demonstratieprojecten, gericht op circulaire economie. Vanaf 1 augustus 2019 is het mogelijk om deze aan te vragen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor €44 miljoen beschikbaar.

Het thema
Het thema Circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Ook het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie. Voorstellen op het gebied van recycling en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd en ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Wacht niet met indienen
Aanvragers kunnen vanaf 1 augustus tot en met 22 september 2020 hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond. De DEI+ is geen tender. RVO.nl behandelt aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. De regeling is verder toegelicht bij RVO.nl.

Deze regeling is één van de maatregelen die voortkomt uit de € 80 miljoen die het kabinet extra beschikbaar stelt voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Lees meer over het totale pakket aan extra middelen voor Circulaire economie op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie
Heb je vragen over deze subsidieregeling of werk je aan nieuwe circulaire innovaties en heb je behoefte aan een kostenloos gesprek met één van onze adviseurs? Neem contact met ons op via mail info@kennispoortregiozwolle.nl of tel. 038 – 202 2020.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.