Dull gully wordt smart gully

Het Polymer Science Park heeft, samen met Wavin, Universiteit Twente, Terrateq en de gemeente Hardenberg een slimme straatkolk ontwikkeld die continu het waterpeil en slibniveau meet. Deze ‘smart gully’ voorziet blokkades en voorkomt daardoor overstromingen. Onlangs werden de eerste smart gullies geïnstalleerd op het marktplein in Hardenberg.

De smart gullies monitoren hun eigen prestaties en communiceren dat naar de onderhoudsmanager van de gemeente. Op basis van de informatie kan verstoring als gevolg van overstromingen worden voorkomen en kan onderhoud worden geoptimaliseerd.

Slimme straatkolk
Momenteel worden straatkolken (ook wel putten) een of twee keer per jaar onderhouden, ongeacht hun prestaties. Veel straatkolken worden gereinigd, terwijl ze het goed doen en de slibniveaus laag zijn. Dat is zonde van de middelen. Met data over de werkelijke prestaties van de straatkolk, inclusief waterstanden en slibgehalten, is er geen reden meer om onnodig onderhoud uit te voeren. Aan de andere kant, als een straatkolk wordt geblokkeerd en overstroomt, treedt er schade op. De gemeente moet gelijk in actie komen. Dit is kostbaar en zeer inefficiënt. De smart gullies kunnen blokkades voorzien, voordat ze zich voordoen. Het onderhoudsschema kan erop worden aangepast en daarmee worden incidenten voorkomen. Dit scheelt tijd, geld en frustratie.

Cluster Kunststoffen en Sensoren
De smart gully is ontstaan uit het Cluster Kunststoffen en Sensoren (EFRO-subsidie). In dit cluster werken (MKB-) bedrijven uit de kunststoffen en smart industry sector drie jaar lang samen om innovatieve en slimme producten, processen en diensten te ontwikkelen. Een van de activiteiten is het ontwikkelen van nieuwe businesscases waarin de toepassingsmogelijkheden van sensoren in kunststoffen gedemonstreerd worden. Ook worden voorbeeldcases gestimuleerd waarin wordt aangetoond hoe sensoren en robotica aangewend kunnen worden om bijvoorbeeld kunststofproductie te optimaliseren.

De eerste reeks smart gullies worden geïnstalleerd als een pilot om de technologie te testen en bewijzen. In de toekomst helpen deze gegevens om onderhoudsregelingen te optimaliseren en stedelijke overstromingen te voorkomen. Een eerste stap in de realisatie van een nieuwe, innovatieve en slimme aanpak van regenwaterbeheer.

Meer weten over de Smart Gully? Bekijk hier een filmpje over deze slimme straatkolk.

 

 

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.