Di-Plast: Digitale tools voor vereenvoudiging van inzet van recyclaat in de kunststofverwerkende keten

In de Nationale Circulaire Transitie Agenda Kunststoffen staat duidelijk dat de opname van gebruikt kunststof (recyclaat) de komende jaren sterk moet toenemen.Om de toepassing van recyclaat te versnellen, is het belangrijk dat het gebruik van recyclaat zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. Daarvoor zijn de juiste hulpmiddelen nodig. ,,Denk aan hulpmiddelen die het eenvoudig maken om de juiste grondstof batches te koppelen aan de toepassing of om productieprocessen te controleren en/of aan te passen”, licht projectleider Femke de Loos toe. ,,Via het EU Interreg subsidieprogramma Di-Plast ontwikkelen we digitale tools die de inzet van recyclaat in de kunststofverwerkende keten kunnen vereenvoudigen. Deze tools passen we vervolgens toe en testen we in een viertal pilots”, zegt Femke.

Digitale vragenlijst
Uiteraard moet dan wel eerst duidelijk zijn aan welke instrumenten en welke data behoefte is bij de kunststofverwerkende industrie. ,,Dat onderzoeken we nu via een digitale vragenlijst”, vertelt Femke. ,,Ook voeren we met een aantal partijen gesprekken hierover. Op basis van deze informatie bepalen we waarmee we aan de slag gaan.”

Meer informatie over Di-Plast en toegang tot de vragenlijst vindt u hier.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.