Challenge voor start-ups in circulair verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft een leuke challenge voor start-ups!

Vaak kennen startups met circulaire verpakkingsideeën nog weinig bekendheid, of ontbreken de kennis en financiële middelen om deze initiatieven van de grond te krijgen. Het KIDV roept deze startups op om mee te doen aan de KIDV Startup Challenge. De twee beste ideeën ontvangen een aanjaagbudget à €25.000,- en inhoudelijke begeleiding om hun innovaties te realiseren.

Circulair verpakken betekent dat je verpakkingen ontwikkelt die zo min mogelijk impact op het milieu hebben, zonder dat je daarbij de kwaliteit van het verpakte product in het geding brengt. Dat houdt in dat je ervoor zorgt dat de verpakking zo wordt ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat de verpakking zo min mogelijk grondstoffen nodig heeft en opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled.

Bij circulair verpakken gaat het echter niet alleen om minder materiaalgebruik. Een verpakking wordt ook duurzamer als tijdens de productie verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan. Als de verpakking op maat wordt gemaakt voor het product dat erin vervoerd moet worden. Of als de verpakking zoveel mogelijk bestaat uit hernieuwbare of gerecyclede materialen.

Start-ups hebben tot november 2018 de tijd om hun ideeën voor circulair verpakken aan te melden. Daarna worden zij door het KIDV uitgenodigd voor een pitch. Op basis van de geleverde informatie en presentaties wijst het KIDV in overleg met een expertgroep begin 2019 de twee winnaars aan.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Charissa Koolen, e-mailadres: ckoolen@kidv.nl.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.