Nieuw lid: Pharmafilters

Pharmafilter is een integraal concept voor de verzorging, afvalverwerking en waterzuivering voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Pharmafilter heeft belangrijke voordelen voor de patiënt en het verplegend personeel. Het verbetert de hygiëne en efficiency binnen het ziekenhuis door de bedpannen, urinalen en serviesgoed te vervangen door eenmalig te gebruiken producten van biologisch afbreekbare plastics. Deze zijn gemakkelijk in gebruik en reduceren het aantal contacten met besmet afval.

Deze producten worden samen met het afval uit de dagelijkse zorg (o.a. voedselresten, fecaliën, gaasjes, naalden, infuuszakken) in de vermaler Tonto® gedeponeerd. Deze staat op de plek van de conventionele bedpanspoeler. De Tonto® is aangesloten op het riool. Samen met het afvalwater van toiletten, douches, wastafels en andere bronnen wordt het vermalen afval via de bestaande interne riolering afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie op het terrein van het ziekenhuis.

In deze zuiveringsinstallatie wordt het vaste en vloeibare afval gescheiden, het water gezuiverd en ontdaan van alle schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu. De zuiveringsinstallatie verwerkt zowel de biologisch afbreekbare producten van Pharmafilter, zoals de bedpan Olla®, en conventionele plastics.
Inmiddels hebben al vijf ziekenhuizen in Nederland gekozen voor Pharmafilter. Dit zijn Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, ZorgSaam in Terneuzen, Sint Franciscus Gasthuis en Erasmus MC in Rotterdam en Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Deze zomer verwachten wij een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met een nieuw academisch ziekenhuis.

Tevens is er een brede, internationale belangstelling van ziekenhuizen, met concrete vooruitzichten
in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland en de Verenigde Staten.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.