Programma Vraaggestuurde Standaarden helpt ondernemers naar best passende recyclestroom

Ons kunststofafval wordt ingezameld, getransporteerd, gesorteerd en weer vermarkt aan bedrijven die daar recycle stromen van maken. Deze recycle stromen zijn opnieuw bruikbaar voor een kunststof verwerker. Zij maken daar weer een halffabricaat of  een product van. Op dit moment treedt een afnemer in directe onderhandeling met een aanbieder van deze recycle stromen. Met het programma Vraaggestuurde Standaarden helpen wij samen met een aantal partners om het proces binnen deze kunststof verwerkende keten gemakkelijker te maken.

 

Kunststofverwerkers missen een standaard
Kunststofverwerkende bedrijven kunnen we helpen als we afspraken maken waaraan een recyclaat moet voldoen. Die zijn er momenteel nog niet. Deze afwezigheid van standaarden in recyclaat specificaties zorgt ervoor dat gebruik van recyclaat individueel moet worden onderhandeld. Dat is voor de hele kunststofketen kostenverhogend en tijdintensief. Dit nadeel speelt vooral voor het kunststofverwerkende midden- en kleinbedrijf (MKB). Terwijl zij wel de cruciale schakel zijn om de kunststofketen te sluiten. Zonder dat geen circulaire economie.

 

Programma Vraaggestuurde standaarden
Het programma Vraaggestuurde standaarden speelt in op dit probleem. Het is het hulpmiddel voor (MKB) bedrijven om bij een bepaalde toepassing informatie te krijgen over welke recyclestroom met welke specificaties daar het beste bij past. Niet een geheel nieuw systeem van standaarden, maar gebaseerd op de praktijk en gedacht vanuit de toepassing. Zo helpen we de keten van kunststoffen echt gesloten te krijgen.

 

Samen werken aan landelijke afspraken
Polymer Science Park werkt samen met een aantal partners aan dit programma en u als (MKB) ondernemer kunt hieraan deelnemen. Samen werken we dan toe naar een standaard voor de kwaliteit van recyclaat die tot stand is gekomen op basis van de vraag van de afnemende partijen.

Interesse? Meer informatie vindt u in dit document.

 

Contactpersonen

Femke de Loos

E: f.deloos@polymersciencepark.nl

T: 06 514 451 90

Henk-Jan Regeling

E: h.regeling@polymersciencepark.nl

 

       

                 

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.