Open call voor deelname aan pilots

Di-Plast – Digital Circular Economy for the Plastics Industry

Open call voor deelname aan pilots

Wil je meer recyclaat gebruiken en loop je tegen bepaalde zaken aan? Di-Plast ontwikkelt digitale tools die barrières om recyclaat te gebruiken doorbreken. Door mee te doen met je bedrijf aan deze ontwikkeling ben je verzekerd dat de tools op jouw bedrijf zijn toegespitst. Zo ben je een ware koploper.

 

Di-Plast – aanleiding tot het project

Het gebruik van kunststof recyclaat loopt ver achter op het potentieel.  Zelfs binnen de segmenten met het hoogste kunststof verbruik (Verpakkingen en Bouw), ligt de inzet van recyclaat lager dan respectievelijk 10% en 20 %. Het Di-Plast project richt zich op het vergroten van de recyclaat inzet door middel van het toepassen van digitale tools. Oorzaken voor lagere recyclaat inzet zijn onduidelijke materiaal kwaliteit, instabiele leveringen, weinig  materiaal transparantie en variatie in  het proces. Di-Plast ontwikkelt en implementeert digitale tools zodat de informatie in de kunststof waardeketen transparanter wordt en verwerkers ondersteund worden, zowel bij het aanschaffen als het verwerken van recyclaat. Meer details over het project zijn te vinden op de website http://www.nweurope.eu/di-plast.

 

Pilots binnen Di-Plast

Binnen het Di-Plast project gaan vier pilots van start in de periode Q4 2019/Q1 2020, lopende tot er met eind 2020. Binnen deze pilots worden de verschillende digitale tools ontwikkeld (Figuur 1).  Het Di-Plast team biedt het bedrijfsleven gecombineerde expertise op het gebied van circulaire economie, kunststof verwerkingsprocessen en data wetenschappen. We nodigen bedrijven in de kunststof waardeketen Verpakkingen en Bouw/Infra uit tot deelname via een open call.

Figuur 1: Beschrijving van de 4 pilots en de digitale tools

Figuur 2: Positie van de Di-plast tools en pilots in de kunststof waardeketen

Di-plast – Open call

Tijdens deze open call vragen we bedrijven om zich aan te melden voor deelname aan één of meerdere van de vier pilots (Figuur 1 en 2). De aanmeldingsperiode is vanaf begin november tot 15 december 2019. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande contactpersonen. De aanmeldingsprocedure start vervolgens met een interview. De evaluatie van de aanmeldingen zal volgens transparante selectie criteria plaatsvinden en mogelijke deelname zal gemeenschappelijk worden vastgesteld door de project partners.

 

Contacten Nederland

Femke de Loos

Polymer Science Park

Ceintuurbaan 15 – 8022 AW Zwolle

Phone: +31 38 8534810

Email: f.deloos@polymersciencepark.nl

 

Martijn Kerssen

OostNl

Laan van Malkenschoten 40 – 7301 BG Apeldoorn

Phone: +31 6 10 80 69 76

Email: Martijn.Kerssen@oostnl.nl

 

Contact Duitsland

Dr. Hermann Achenbach

SKZ-KFE gGmbH

Friedrich-Bergius-Ring 22 – 97076 Würzburg – Duitsland

Phone: +49 931 4104-266

Email: h.achenbach@skz.de

 

Contact Luxemburg

Peter Plapper

Université du Luxembourg

Campus Kirchberg 6, rue Richard Coudenhove-Kalergi – L-1359 Luxemburg

Phone: +352 466 644 5804

Email: peter.plapper@uni.lu

 

Project partners

  • Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH; Duitsland
  • SKZ-KFE gGmbH; Duitsland
  • Stichting Polymer Science Park; Nederland
  • Université du Luxembourg; Luxemburg
  • Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV; Nederland
  • Umwelttechnik BW GmbH; Duitsland
  • Jheronimus Academy of Data Science; Nederland

 

Voorwaarden voor deelname

Een voorwaarde voor deelname aan de pilots is de intentie van een bedrijf om de komende jaren hun inzet van recyclaat te vergroten of om het hergebruik van de eigen reststromen te verbeteren. Waar nodig, zullen de deelnemende bedrijven de pilots moeten kunnen ondersteunen door middel van kennisdeling, machinetijd en/of materiaal. Dit zal op voorhand worden afgestemd. Deelname aan de pilots is kosteloos.

 

De werknemers van de deelnemende bedrijven zullen waar nodig beschikbaar zijn om de aangeboden trainingen te volgen, zodat ze met de nieuwe tools kunnen gaan werken. Verder zal het nodig zijn om deel te nemen aan de discussies ter evaluatie en verbetering van de tools en de toolkit. Bedrijfsspecifieke data en resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld. Het afsluiten van individuele samenwerkingscontracten tussen het bedrijf en de verschillende samenwerkingspartners is bespreekbaar. De uiteindelijke toolkit en de tools die ontwikkeld worden tijdens dit project zullen openbaar toegankelijk zijn zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

 

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.