Werken met internationaal talent? Hoe pak je dat aan?

The Battle for Talent en internationalisering zijn hot topics die steeds meer ondernemers bezighouden. Het vinden van die ene specialist, het juiste talent op de juiste plek… hoe vul je die vacatures? Een oplossing kan het aannemen van (hoger opgeleid) internationaal personeel zijn, maar neem je die stap, hoe pak je dat dan aan en wat komt daarbij kijken?  Het zijn onderwerpen waar het Expat Center East Netherlands al ruim 6 jaar dagelijks mee bezig is en zo hét centrale punt voor bedrijven en expats is geworden. Hun belangrijkste taak: de ondernemer en de expat tijdens het hele proces van werving tot settelen in Nederland begeleiden. 

Wat verstaan we onder internationalisering?

Eigenlijk is “internationaliseren” en heel algemeen begrip. Je kunt er exporteren, het starten van een buitenlandse productielocatie en het werken voor internationale klanten onder verstaan. We stippen nu specifiek het aantrekken van hoger opgeleid internationaal personeel (kennismigranten) aan. Voor veel ondernemers is het nog een behoorlijke drempel om de eerste buitenlander aan te nemen, terwijl die drempels weg te nemen zijn en je zou moeten gaan voor “het juiste talent op de juiste plek”. In bepaalde sectoren is het steeds lastiger om Nederlands personeel te vinden en is die kennismigrant de oplossing. Zijn er dan alleen maar obstakels of juist ook voordelen?

Obstakels

Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat veel zaken rond het aannemen van kennismigranten als “lastig” wordt ervaren: waar vind ik dat talent eigenlijk? Je krijgt soms te maken met de IND, er is iets met een salariseis, wat doen we met het cultuurverschil en moeten we nu allemaal Engels spreken? Ja, er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden die niet gelden bij Nederlandse werknemers. Maar deze obstakels zijn weg te nemen door je goed voor te bereiden en/of een externe partij in te schakelen voor assistentie.

Verrijking

Uiteindelijk zou het er om moeten gaan dat je er als ondernemer alles aan doet om de gestelde ambities te halen: groei in omzet, innovatie realiseren, R&D op een hoger niveau trekken, beter klantcontact etc. Het is aangetoond dat multidisciplinaire en interculturele teams de creativiteit in het team bevorderen. En er is zeker een positieve correlatie tussen b.v. exportbevordering en de vraag naar kennismigranten, vanwege het belang om talenkennis en kennis van buitenlandse afzetmarkten in het bedrijf te halen.
Op landelijk niveau is zelfs te stellen dat een goed opgeleide (internationale) “talentpool” bijdraagt aan de innovatie- en concurrentiekracht van Nederland. Zeker bij een vergrijzende bevolking en mismatch tussen opleidingen en bedrijfsleven.

Bereid je voor

Om met internationals / kennismigranten / expats te werken dien je wel een aantal zaken voor te bereiden. Bij het aannemen van personeel van buiten de EU is het bijvoorbeeld aan te raden de status van “erkend referent” bij de Immigratie&Naturalisatie Dienst (IND) aan te vragen. Dit maakt het aanvragen van een werk- en verblijfsvergunning eenvoudiger.
Het voorbereiden om met de verschillende culturen op de werkvloer te werken is redelijk eenvoudig te realiseren door een goede training of workshop te volgen voor het hele team en dit regelmatig te herhalen (dus ook met de buitenlandse werknemers). Hierdoor creëer je wederzijds begrip en zet je die “culturele bril” weer even op.
De zorgtaak als werkgever is iets groter als je kennismigranten aanneemt, want denk bijvoorbeeld aan meereizende familie, het vinden van huisvesting en het laten settelen. Goede aandacht voor deze zaken zorgt voor een “soft landing” van de medewerker en uiteindelijk een prettig verblijf, zowel persoonlijk als in de werkrelatie.

Wat kan het Expat Center voor je doen?

Expat Center East Netherlands is één van de diensten van het World Trade Center Twente met een eigen “look&feel”.  Met de dienstverlening ontzorgt het Expat Center internationaal georiënteerde bedrijven in oost Nederland en hun internationale medewerkers op diverse vlakken van immigratie formaliteiten tot huisvesting. De kracht van het Expat Center zit in de persoonlijke benadering bij b.v. de informatiegesprekken aan de bedrijven die al met internationals en expats werken of de bedrijven die deze stap net gaan zetten. Het Expat Center geeft advies en heeft het netwerk om het bedrijf verder te helpen met al deze stappen.

Met de dienstverlening wordt de werkgever in 4 stappen door het proces geleid:

  1. Het vinden van het benodigde talent wordt via recruitment partners geregeld. Mocht je dit zelf doen en al een kandidaat gevonden hebben dan komt het Expat Center bij de volgende stap in beeld
  2. Het aanvragen van het erkend referentschap bij de IND en/of het verzorgen van de werk- en verblijfsvergunning van de kennismigrant en familie.
  3. Met de Relocation Service treedt het Expat Center al in een vroeg stadium met de expat in contact om te horen wat de situatie is en wat de woonwensen zijn. Informatievoorziening en persoonlijke begeleiding bij het vinden van huisvesting zijn de belangrijkste onderdelen. Het Expat Center heeft een service balie in het stadkantoor van Zwolle, dus bij inschrijving krijgt de expat daar extra informatie over wonen en werken in Nederland.
  4. Settling-In: wonen en werken in een ander land is een ontzettend mooie ervaring, maar kan soms best een uitdaging zijn. Het Expat Center maakt zich sterk om deze periode voor de expats zo prettig mogelijk te maken door een vraagbaak voor hen te zijn en om hen met elkaar in contact te brengen en zo een sociaal netwerk te bieden via activiteiten, informatiebijeenkomsten en Nederlandse taaltrainingen.

Mocht je meer informatie willen hebben over deze onderwerpen, dan is een afspraak zo gemaakt. Persoonlijk wordt nu wellicht iets lastiger, maar een digitaal kopje koffie kan natuurlijk wel. Neem contact op met Michelle Ekkelkamp op m.ekkelkamp@ecen.nl.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.