Polymer Science Park (PSP) brengt samen met Natuur en Milieu Overijssel (NMO) in opdracht van de provincie Overijssel de kunststofwaardeketen in Overijssel in kaart

Een team van het PSP brengt samen met Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en de provincie alle Overijsselse bedrijven in de kunststofwaardeketen in beeld die actief zijn op het gebied van kunststoffen uit fossiele grondstoffen. Van aanbieders van grondstoffen tot bedrijven die recyclen en/of kunststoffen produceren. De provincie wil vervolgens deze bedrijven proactief kunnen benaderen en hen gericht kunnen ondersteunen met het uitwerken van nieuwe initiatieven op het vlak van circulariteit. Een mooie opdracht waar vanuit PSP René van Bremen en Priscilla Lips de komende maanden aan werken.

Hoe is dit project tot stand gekomen? ,,Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen heeft de provincie Overijssel samen met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke partners en overheden 6 regionale transitie agenda’s (RTA’s) opgesteld, waaronder de RTA Kunststoffen, vertelt René. In het kader van deze transitieagenda willen de provincie en haar partners (beter) inzicht krijgen in de grondstofstromen en de onderlinge verbindingen tussen bedrijven die actief zijn in de kunststofketen, en de belemmeringen en kansen die bedrijven ervaren om (verdere) stappen te zetten richting circulaire ketensamenwerking. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan en waar hebben zij hulp bij nodig? De provincie heeft stevige ambities en wil graag op nationaal niveau een vooraanstaande rol spelen in de recycling van kunststoffen. Daarom is het zaak om een goed overzicht van alle partijen en hun uitdagingen te hebben. En daar gaan wij voor zorgen.”

Schakels in de keten

,,We zijn er trots op dat we dit mogen doen”, vult projectleider Priscilla aan. ,,De provincie ziet PSP als belangrijke kennispartij op dit gebied. We gaan er dan ook vol enthousiasme mee aan de slag. We hebben inmiddels al een aantal stappen gezet. We hebben met elkaar bepaald dat we ons in eerste instantie richten op de bedrijven die zich met thermoplasten en mechanische recycling bezighouden. Via een selectie van de Kamer van Koophandel en ons eigen netwerk hebben we een lijst van bedrijven samengesteld. De bedrijven die op de lijst staan, zijn vervolgens ingedeeld in schakels van de keten. Voorbeelden van schakels zijn: grondstoffenleveranciers, compoundeer bedrijven, producenten van halffabricaten en eindproducten, inzamelaars van reststromen en recyclers. Op die manier ontstaat een zo compleet mogelijk overzicht van de kunststofketen in Overijssel.” 

Benaderen bedrijven

Inmiddels is er ook een aantal studenten binnen het project actief. Zij doen deskresearch naar alle bedrijven die op de lijst staan. ,,We hebben hen gevraagd om via verschillende bronnen zoveel mogelijk informatie over de bedrijven te verzamelen”, licht Priscilla toe. ,,Zij brengen bijvoorbeeld in kaart in welke markt bedrijven actief zijn, hoe groot ze zijn, of ze zich richten op bepaalde grondstoffen en met welke reststromen ze te maken hebben. Op basis van die gegevens selecteren we bedrijven voor het invullen van een enquête met meer specifieke vragen. Daarna volgen dan nog  verdiepende gesprekken met een aantal ondernemers. Alle data die we dan verzameld hebben, leveren we zo compleet en gebruikersvriendelijk mogelijk aan bij de provincie, zodat zij ze op een efficiënte manier in de database kunnen invoeren. Met de resultaten (data) kunnen we ondernemers nog beter ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan wegnemen van belemmeringen en het sneller realiseren van kansrijke samenwerking in de kunststofketen.” 

Sprekende voorbeelden

De partijen die samen dit project uitvoeren, willen de gegevens die uit deze inventarisatie naar voren komen ook gebruiken om sprekende voorbeelden op het spoor te komen. “Mooie voorbeelden van bedrijven die al gerecyclede producten op de markt hebben gebracht , laat René weten.” ,,NMO gaat straks die ondernemers benaderen en maken artikelen of filmpjes van hun product en laten zien welke rol elke partij (schakel) heeft gespeeld. Op die manier kunnen we burgers en bedrijven met concrete voorbeelden laten zien dat het zeker zinvol is om plasticafval te scheiden en dat er mooie dingen uit voortkomen. En we hopen er ook andere ondernemers die plannen hebben op het gebied van de kunststofrecycling mee te inspireren.”       

Oproep

Om het project zo goed mogelijk uit te voeren, is een zo compleet mogelijk overzicht van bedrijven in Overijssel nodig. Daarom doet het team van PSP een dringende oproep. Als je actief bent in één van de schakels van bovengenoemde kunststofwaardeketen (thermoplasten en mechanische recycling) en je hebt in september nog geen bericht gehad, neem dan zelf contact met ons op. Dat kan via het sturen van een mail naar info@polymersciencepark.nl. ,,En we willen natuurlijk een zo groot mogelijke response op de enquête”, zegt Priscilla tot slot. ,,Dus, als je de enquête krijgt, vul deze dan zo snel mogelijk in en stuur hem retour. Dat helpt niet alleen het project, maar ook jou als ondernemer. Want straks kan de provincie je wellicht heel gericht ondersteunen en kan jij je circulaire idee of droom waarmaken!”

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.