Vouchers tot € 20.000 om industriële bedrijven in Oost-Nederland te helpen met expertise

De provincies Overijssel en Gelderland stellen samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 20 industriële bedrijven met een voucher ter waarde van maximaal € 20.000 per bedrijf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry. Kennispoort Regio Zwolle helpt kosteloos bij de voorbereiding van de aanvraag.

De maakindustrie levert een grote bijdrage aan de regionale economie in Overijssel en Gelderland. De coronacrisis raakt ook de industrie in deze regio hard. Deze crisis vraagt om noodzakelijke aanpassingen in zaken als markt(benadering), waardeketens, product, productieproces en organisatie. Om de industrie en daarmee het toekomstige verdienvermogen van Oost-Nederland veilig te stellen, is expertise nodig die bij veel industriële bedrijven onvoldoende aanwezig is.

Aanvraag indienen

Bedrijven die een kritische positie in de industriële ketens vervullen en nu moeten ingrijpen om op langere termijn te kunnen overleven, kunnen een voucher aanvragen om de benodigde expertise in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van turn-around plannen en scenario-ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor een voucher dient de aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Polymer Science Park  helpt kosteloos

Vanuit PSP helpen we je kosteloos bij de voorbereiding voor de aanvraag. Heb je of werk je voor een industrieel bedrijf in de regio Zwolle meld je dan bij ons. Stuur een e-mail naar info@polymersciencepark.nl of bel 038 853 48 10.

Meer informatie en voorwaarden

Het ‘Actieplan redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland’, de hierbij betrokken organisaties en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voucher, staan op https://boostsmartindustry.nl/nieuws/provincies-gelderland-en-overijssel-investeren-voor-behoud-industriele-vitaliteit-oost.

Alle aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Zij toetst op basis van de opgestelde criteria of een aanvraag voldoet en in aanmerking komt voor ondersteuning.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.