Met ‘Folie tot Folie’ werken we aan de hoogwaardige inzet van LDPE recyclaatstromen

PSP Collega Rianne Veldman bij folieblaaslijn

Het is nog steeds een grote uitdaging om de LDPE recyclaat stromen van huishoudelijke herkomst op hoogwaardige wijze in te zetten. Vaak worden deze kunststof stromen nu nog gebruikt voor relatief laagwaardige producten. Het Afvalfonds ondersteunt daarom projecten die als doelstelling hebben om het toepassen van post-consumer kunststof stromen makkelijker te maken. Het project Folie tot Folie heeft zo’n doelstelling. Vanuit PSP zijn we hiermee eind 2019 gestart en de eerste resultaten zijn positief.

,,Via het project Folie tot Folie willen we de inzet van LDPE uit huishoudelijk afval in nieuwe producten aanzienlijk verhogen”, licht projectleider Gerard Boschman toe. ,,Onze inzet is om deze stroom circulair in te zetten, dus van folie reststroom naar een nieuwe folie. We kwamen  wel een paar hordes tegen, die moesten worden opgelost. Denk aan materiaal instabiliteit en vervuiling en geur. Dat resulteerde  in lage kwaliteit van de recyclaat eindproducten. Het werd ons dan ook snel duidelijk dat dit circulaire vraagstuk alleen kon worden aangepakt vanuit een consortium met de verschillende ketenpartijen.”

Samen de schouders eronder
PSP ging meteen aan de slag met het vormen van een consortium dat hier de schouders onder wilde zetten. Hieraan nemen Attero als afvalverwerker en recycler deel, Lankhorst voor het vervaardigen van dunwandige, sheet achtige producten en Sphere en Oerlemans voor de dunne folie producten. PSP nam het projectleiderschap op zich en voerde materiaaltesten en compoundeer werkzaamheden uit.

Onderzoek naar verschillende batches
,,We begonnen met het doen van onderzoek naar de verschillende batches recyclaat”, vertelt Gerard. ,,Dat is voor de bedrijven belangrijk, want zij zijn gebaat bij een constant productieproces.  Dit is een uitdaging bij recyclaat gebruik, aangezien er vaak grote verschillen zijn tussen de batches recyclaat. We onderzochten de mechanische eigenschappen, MFI, DSC en VOC. De resultaten van deze onderzoeken gebruikten we om de variaties in het productieproces beter te kunnen relateren aan de mechanische en fysische eigenschappen van het recyclaat.”

Consortiumoverleg

Positief resultaat
,,Vervolgens werden er meerdere folieblaas pilots gedraaid bij Attero en bij Sphere”, vertelt Gerard verder. ,, Het Oerlemans Technology Centre bood aan om de mechanische eigenschappen van de folies te bepalen. De folies werden daar onderzocht op uiterlijk en mechanische eigenschappen, zoals doorscheurweerstand, treksterkte, VEM (dart drop) en puncture resistance.  Tijdens deze pilots werd opgemerkt dat het verwerken van het recyclaat sterk afhankelijk was van het type blaas extruder en dat in de eerste pilots met regelmaat oneffenheden in het oppervlak van het folie ontstonden. Dus was vervolgonderzoek nodig. Compounds met antioxidanten werden geproduceerd. Deze recyclaat compounds zijn aansluitend deze maand verwerkt via een folieblaasproces bij Sphere. Dat leverde een positief resultaat op. Het proces was stabieler en het oppervlak van de folies was sterk verbeterd. De resultaten van dit project kunnen worden gebruikt om de inzet van post-consumer materiaal in folie toepassingen te verbeteren. Een mooi resultaat waar we best trots op mogen zijn. De folies worden op dit moment verder geanalyseerd en op basis van deze bevindingen zal blijken welke mogelijke vervolgstappen/aanbevelingen wij kunnen uitdragen als consortium.”

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.