Werksessie Pact to Act levert interessante informatie op

Op donderdag 13 februari was er in het Polymer Science Park een werksessie in het kader van het programma Pact to Act, waarin ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen tot actie aangezet worden om de ambitieuze doelstellingen van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen te realiseren. PSP levert hieraan een actieve bijdrage en organiseerde op haar locatie een werksessie om in beeld te krijgen welke vragen er binnen de verschillende bedrijven leven rondom recycling van kunststoffen.

Zo’n 10 bedrijven kwamen naar het Polymer Science Park om met elkaar aan de slag te gaan met vragen rondom opschaling, testen en experimenten op het gebied van recycling van plastics. ,,Het was een succesvolle werksessie”, vind projectleider Gerard Boschman. ,,De dag begon met een plenaire sessie waarin we een toelichting gaven over het programma Pact to Act en over de circulariteit in de kunststofketen. Daarna gingen we aan de slag met de vraagstukken waar de deelnemers mee zaten en kregen de deelnemers een rondleiding door onze laboratoria.”

Thematafels
Die vraagstukken werden aan drie verschillende thematafels behandeld. Op die manier konden de vragen rond dezelfde thema’s gebundeld worden en zaten bedrijven met eenzelfde soort vraag bij elkaar aan tafel. En dat leverde heel wat op! ,,We hadden een tafel rond technische vraagstukken, één over vragen op het gebied van verwerking en één over de vragen op chemisch/scheikundig vlak”, licht Gerard toe. ,,Iedere tafel werd geleid door twee projectleiders van PSP. Martine Bonnema en Femke Loos begeleidden de ‘chemische’ tafel, Nils Schut en Rene van Bremen de ‘technische’ tafel en Henk Jan Regeling en ik begeleidden de deelnemers aan de tafel met verwerkingsvraagstukken.”

,,Er werden heel wat vragen aan de orde gesteld en onze projectleiders konden een aantal ondernemers weer een stap verder brengen”, zegt Gerard. ,, Zo waren er vragen over hoe je rubber zou kunnen recyclen, welke testen nuttig kunnen zijn om inzicht te krijgen in de eigenschappen van materialen en wat de behoefte aan compounderen is. Wij gaan nu inventariseren of er nog onderwerpen zijn die we samen verder kunnen uitdiepen. Er zijn vanuit ons nog mogelijkheden om ondernemers te ondersteunen, dus hier komt nog wel een vervolg op.”

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.