Eerste Co-creatie Workshop Di-Plast groot succes

Dinsdag 17 september organiseerden we de eerste Co-Creatie workshop voor een aantal ondernemers uit de kunststof keten die in aanmerking komen om deel te nemen aan het Di-Plast Interreg programma. De aanwezigen konden met elkaar en de consortiumpartners in discussie over de bottlenecks bij het gebruik van recyclaat en de mogelijke oplossingen. Projectleider Femke de Loos kijkt tevreden terug op deze workshop en is blij met de constructieve, actieve houding van alle deelnemers.

,,We gaven alle aanwezigen een toelichting op de tools die we in het Di-Plast Programma kunnen gaan ontwikkelen”, vertelt Femke. ,,Deze tools dragen allemaal bij aan het efficiënter en gemakkelijker maken van de gehele recycleketen. Om deze tools te ontwikkelen gaan we op korte termijn van start met een viertal pilots op het gebied van toepassingsgerichte recyclaat eigenschappen, datamanagement en forecast en value stream management.”

Veel interesse
De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de opzet van de pilots en dachten ook actief mee. ,,Het was mooi om te ervaren dat er veel interesse was, ook al zijn sommige onderdelen nog best lastig. Maar ik ben er van overtuigd dat ondernemers veel aan de uitkomsten van de pilots kunnen hebben”, zegt Femke enthousiast. ,,Denk alleen al aan alle data en de kennis die die opleveren en de tools die beschikbaar komen. Dat is van grote waarde. Het gebruik van die tools biedt ondernemers straks veel mogelijkheden.”

Complete toolkit
Het eindresultaat van het Di-Plast programma is straks een complete toolkit waarmee de inzet van recyclaat stromen een sprong kan gaan maken. ,,Dit is uniek”, laat Femke weten. ,,We gaan een stapje verder en doen dat samen met ondernemers en partners. In het Interreg programma wordt nauw samengewerkt met kennisinstellingen in onder andere Duitsland. Eind september heeft in Würzburg de tweede Co-Creatie workshop plaatsgevonden.”

De pilots duren een jaar. Dus eind 2020 moet de toolkit er zijn. Femke benadrukt dat er dan ook echt iets mee gedaan wordt. ,,Er zijn al speciale teams in beeld die gaan zorgen voor de uitrol van de toolbox bij het bedrijfsleven”, laat ze weten.

Meedoen levert voordelen op

,,Meedoen en meedenken in dit programma heeft een aantal voordelen voor ondernemers”, licht projectleider Femke de Loos toe. ,,Je kunt als ondernemer via de co-creatie workshops en de hieruit voortvloeiende pilots zelf aangeven welke tools je nodig hebt en hoe je deze zou willen toepassen in je bedrijf.  Als deelnemer  heb je hierdoor direct invloed op hoe de tools eruit gaan zien en welke problemen ze oplossen. Dus je eigen bedrijf heeft er meteen voordeel bij.”

Meerdere deelnemers van de eerste workshop hebben in ieder geval al aangegeven interesse te hebben om deel te nemen. Wie volgt?

Meer informatie over Di-Plast vind je in de Di-Plast_overview en via deze link

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.