Polymer Science Park erkend als echte campus

Campussen hebben een meerwaarde voor bedrijven en werkgelegenheid. Dat blijkt uit door Buck Consultants International uitgevoerd onderzoek naar kennisparken. Van de 82 campusinitiatieven die ze onderzochten, zijn er 35 aangeduid als echte campus of campusinitiatief. Het Polymer Science Park is één van deze initiatieven.

De definitie
Het onderzoeksbureau definieert campussen als locatie met een hoge concentratie bedrijven en kennisinstituten zoals bijvoorbeeld een universiteit of onderzoeksafdeling van een bedrijf.

De meerwaarde
Mensen, bedrijven en andere organisaties ervaren volgens het rapport bij alle onderzochte locaties voordelen van het in een campus gevestigd zijn. Enkele in het rapport genoemde voordelen van de campussen;
– Het zijn vruchtbare plekken voor innovatie, omdat de kans op kruisbestuiving groot is.
– Campussen zijn concentratiepunten van talent; veel hoger opgeleiden maar ook een fors aantal middelbaar opgeleiden.
– Onderlinge kennisuitwisseling speelt een belangrijke rol; Er zit alleen al toegevoegde waarde in het weten wie, wat op welke manier doet.

Aanbevelingen
Er komen ook een aantal aanbevelingen in het rapport naar voren zoals het belang van het ontwikkelen van vastgoed en financierings- en subsidiemogelijkheden voor onderzoeksfaciliteiten.

Bekijk het volledige rapport hier.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.