Subsidie voor innovatie

Wil je als MKB-ondernemer innoveren in Overijssel een haalbaarheidsonderzoek doen of bijvoorbeeld een innovatie-adviesproject uitvoeren? Er zijn nieuwe middelen beschikbaar om op laagdrempelige wijze een groot deel van je kosten gesubsidieerd te krijgen. Dit in de vorm van een innovatievoucher of MIT-regeling. Deze twee innovatie-instrumenten zijn vanaf 11 april 9.00 uur beschikbaar voor MKB’ers die willen innoveren in Overijssel. Met deze subsidie stimuleert de provincie vanuit het programma ‘#in Overijssel innoveert’ de Overijsselse ondernemer om ideeën om te zetten in acties. De regelingen werken volgens het first-come, first-serve principe.

Aanvragen
De officiële subsidievoorwaarden kun je na officiële publicatie vinden op de website www.overijssel.nl/subsidies onder Regionale economie (paragraaf 6.7 MKB Innovatie Topsectoren (MIT) Oost en paragraaf 6.23 Innovatievouchers). De subsidie MIT-regeling 2017 kan worden aangevraagd via www.gelderland.nl/subsidies onder Werken en ondernemen. Het Polymer Science Park voert deze haalbaarheidsprojecten ook voor ondernemers uit. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op door bijvoorbeeld te mailen naar info@polymersciencepark.nl.

Onder voorbehoud
Bovenstaande informatie is onder voorbehoud gepubliceerd, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verschillen op een rij
In onderstaand schema vind je de verschillen tussen de innovatievoucher en de MIT-regeling op een rij:

INNOVATIEVOUCHER EN MIT-REGELING
Innovatievoucher MIT-regeling
Doel Bevorderen van innovatie Bevorderen van innovatie
Doelgroep MKB breed, uitgezonderd Agro&Food en energiebesparing bij bedrijven MKB binnen 5 nationale Topsectoren: HTSM, Energie, LifeScience & Health, Agro&Food en Chemie. Let op de afbakening van thema’s. MIT-aanvragen voor andere topsectoren kunnen terecht bij Rvo.nl
Subsidiabele activiteiten De uitvoering van een haalbaarheidsproject ten behoeve van een innovatie. 1. De uitvoering van een haalbaarheidsproject;

2. Een innovatie-adviesproject.

Subsidie ·        Gevestigd in Overijssel en de activiteiten uitgevoerd in Overijssel: maximaal 50% subsidie met een maximum van € 10.000,-.

·        De aanvrager gevestigd in Overijssel en de activiteiten worden uitgevoerd buiten Overijssel: maximaal 50% subsidie met een maximum van € 7.500,-.

·        De aanvrager gevestigd buiten Overijssel en de activiteiten worden uitgevoerd in Overijssel: maximaal 50% subsidie met een maximum van € 7.500,-.

·        Haalbaarheidsproject, maximaal 40% subsidie, tot een maximum van € 24.999,-;

·        Innovatie-adviesprojecten, maximaal 50% subsidie, tot maximaal € 10.000,-, voor externe advisering door een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesorganisatie.

Besteding bij ·        Open innovatiefaciliteit

·        Kennisinstelling

·        Onderwijsinstelling

·        Grootbedrijf met eigen R&D-faciliteiten

·        Adviesorganisatie

·        Kennisinstelling

Cofinanciering Cash bijdrage Cash en/of in kind bijdrage
Looptijd 2017-2019 2017
Afhandeltermijn Maximaal 6 weken Maximaal 22 weken
Verlenging op basis van de-minimis vrijstelling

(dit betekent achteraf geen verantwoording over de kosten

Artikel 25 van de algemene groepsvrijstelling (AGGV)

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.