Lean Production

Lean is ontwikkeld vanuit een logistieke – of een proces invalshoek. Vaak is een keten van activiteiten nodig om producten of diensten te ontwikkelen, te produceren en af te leveren. Het volgen van de Lean principes zorgt er dan voor dat alle stappen first time right worden uitgevoerd, en vloeiend op elkaar afgestemd zijn. Dus zonder ‘verspilling’ zoals wachttijden of tussen- en eindvoorraden en met beduidend kortere doorlooptijden.

 

Net zoals veel andere procesverbeteringsmethodes wordt Lean inmiddels ook buiten productiebedrijven toegepast, bijvoorbeeld als er meerdere stappen nodig zijn om een dienst te leveren. Die situatie komt eigenlijk wel in elke organisatie voor. Denk hierbij aan administraties, planningsafdelingen enz.

 

Processen in bedrijven veranderen voortdurend omdat bijvoorbeeld de wensen van de klant veranderen, het proces zelf wijzigt, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving. In de praktijk zien we dan vaak dat er procesmatig een uitzondering wordt gemaakt die zelden efficiënt is. Een Lean aanpak of – nog beter – een Lean cultuur, laat uw medewerkers anders kijken naar de taken die ze moeten uitvoeren en het bijbehorende proces. Wij noemen dat “van taakgerichtheid naar procesgerichtheid” en continue verbeteren.

 

Propositie
Samen met onze partner Smart Group / LCB bieden we als Polymer Science Park ondersteuning bij het verbeteren van processen en het realiseren van een cultuur van continue verbeteren bij onze leden. Dat doen we door:

 

• Het aanbieden van een geaccrediteerde opleiding en certificering van medewerkers op Yellow, Green en Black Belt niveau.
• Een LCB Scan; een assessment om de huidige stand van zaken bij bedrijven in kaart te brengen.
• Een Quick Scan: participatief onderzoek op de werkvloer om te achterhalen wat nu de werkelijkheid voor de medewerkers is.
• Vormgeven en begeleiden van verbeterprocessen en de ontwikkeling van continue verbeteren binnen een organisatie

 

Door te zorgen voor een cultuur van continue verbeteren en het elimineren van de verspillingen in het (productie)proces kunnen grote verbeteringen worden gerealiseerd, resulterend in kortere doorlooptijden, een hogere kwaliteit en efficiency tegen lagere kosten.

 

Maatwerk
De aanpak om tot verbetering te komen verschilt van bedrijf tot bedrijf, er is geen generieke aanpak omdat elk proces verschilt. Samen met onze partner kan Polymer Science Park leden die bezig zijn, of aan de slag willen gaan met procesverbetering, adviseren en begeleiden tijdens de invoering van procesverbetering. We leveren hierbij maatwerk en doen dat op de volgende manier:

 

• Samen met de opdrachtgever wordt gekeken naar de visie van het bedrijf, de klanten, producten en organisatie.
• Uitvoeren van een assessment om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en vervolgens op basis hiervan een strategisch plan te maken.
• Het maken van een kosten / baten analyses voor het plan ofwel een business case voor de veranderingen.

 

Heeft u interesse in ondersteuning bij een Lean traject? Neem dan contact met ons op. Rene van Bremen vertelt u er graag meer over!

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.