Polymer Science Park Nieuwsbrief maart 2016
Bekijk deze email in uw browser

Bijeenkomst LEAN in de rubber en kunststof-industrie
 

MKB bedrijven dienen steeds meer hun productieprocessen te optimaliseren om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij wordt vaak gekozen voor de implementatie van Lean technieken om de gewenste verbeteringen te realiseren.
In de praktijk blijkt echter dat een succesvolle toepassing van Lean nog niet zo eenvoudig is. Het Polymer Science Park heeft daarom de afgelopen maanden gewerkt aan een programma om MKB bedrijven uit de rubber- en kunststofindustrie te kunnen adviseren en ondersteunen bij de implementatie van Lean.
Op donderdag 21 april aanstaande staat daarom een interessante introductiemiddag gepland waar uitgebreid zal worden toegelicht waaruit dit programma bestaat en wat de voordelen zijn om er aan deel te nemen.
Uitgebreide kennis van lean is niet nodig om aan deze middag deel te kunnen nemen. Voorafgaand aan de toelichting zal er namelijk een uiterst deskundige uitleg worden gegeven over wat lean nu eigenlijk is. Deze toelichting wordt verzorgd door het Lean/QRM centrum van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Aan deelname aan deze middag zijn geen kosten verbonden. De middag is met name bedoeld voor medewerkers die (eind)verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van productieprocessen, denk aan directie, bedrijfs- en productieleider, procesengineers enz.
Voor meer informatie klik hier. Aanmelden kan bij Manita van der Ploeg 038 – 8534810 of via M.vanderPloeg@polymersciencepark.nl
 

Geslaagde Lezing en netwerkborrel PolyPlasticum en Polymer Science Park met Update Proeftuin Recycling

Met ruim 70 deelnemers was de jaarlijkse lezing en netwerkborrel van het PolyPlasticum en het Polymer Science Park met een update van de proeftuin Recycling op 17 maart 2016 een groot succes.
Eind januari hebben we de officiële status van proeftuin gekregen met een toekenning van een Europese subsidie door OP-OOST. We zijn daarmee de eerste en enige proeftuin op het vlak van kunststof recycling in Nederland. En daar zijn we trots op! In de update van de proeftuin werd kort de kracht van de aanpak van de proeftuin toegelicht. Dit jaar zal dat resulteren in het opleveren van een 10-tal projecten en een uitbreiding van de fysieke locatie met een 3Dprint robot. Een aantal lopende projecten werden toegelicht. En een aantal te starten projecten werden genoemd. Inmiddels zijn er 11 bedrijven direct betrokken bij de proeftuin en gaan we in totaal richting een verhoging van 100,000 ton gerecyclede kunststoffen. Bent u ook geïnteresseerd in een project dan kunt u dat altijd aan ons doorgeven via M.vanderPloeg@polymersciencepark.nl

Na de update van de proeftuin werd ook dit jaar door een drietal sprekers een korte en levendige presentatie gegeven over nieuwe ontwikkelingen rond kunststoffen. Gerard Cnossen, Director Materials & Finishing, Technical Expert Group, Philips Personal Health Drachten, vertaalde het begrip kwaliteitsperceptie en “mooiheid”, trends en nieuwe technologieën naar technische specificaties. Tezamen met voorbeelden hiervan in Philips producten. Ytsen de Boer, Project Manager Kornelis Caps & Closures B.V. Steenwijk ging in op het automatiseren in de kunststof verwerkende industrie. Wanneer is automatiseren een juiste stap. En welke consequenties heeft automatiseren in de organisatie. Promovendus Hans van Hoek vertelde over zijn onderzoek naar de – vulkanisatie van autobanden met als doel om het rubber granulaat weer in te zetten voor hergebruik in “nieuwe” autobanden. Een belangrijk onderzoek dat een doorbraak zou kunnen betekenen voor de ruim 6 miljoen autobanden alleen al per jaar in Nederland die worden afgedankt. En last but not least konden de deelnemers ook nog een kijkje nemen bij Hans op het lab bij het Polymer Science Park.

Van Werven: Combinatie van eigen kennis en ervaring met Polymer Science Park leidt tot mooie resultaten

Al enige jaren werken wij bij Kunststof Recycling van Werven op een prettige wijze samen met het Polymer Science Park. En die samenwerking breidt zich uit. Steeds vaker besteden wij projecten uit aan het Polymer Science Park. Zo is er onlangs een project met betrekking tot post-consumer PC/PMMA afgerond en is er een project gestart in combinatie met HKS Amersfoort, Polymer Science Park en Van Werven.
 
Hoge betrokkenheid en inzet van mensen en apparatuur
Door de zaken in een onderzoekstraject uit te besteden aan het Polymer Science Park wordt er voor gezorgd dat het project een goede opvolging krijgt. Tijdens een eerste overleg wordt er een duidelijke projectomschrijving gemaakt en een actielijst uitgezet. Door regelmatig bij  elkaar te komen houden de betrokken partijen elkaar op de hoogte, worden er acties  afgerond en nieuwe acties gestart. Door de inzet van studenten, met daarbij de juiste begeleiding vanuit het Polymer Science Park, worden onderzoeken op vakkundige wijze uitgevoerd. Eventueel worden er testen gedaan op het uitgebreide palet van testapparatuur  bij het Polymer Science Park.
 
Twee weten meer dan een
Op het moment dat het project PC/PMMA werd gestart waren er bij Van Werven en Polymer Science Park stagiaires, die vanaf het begin tot eind betrokken zijn geweest bij het project. Deze combinatie is als zeer prettig ervaren en heeft mede tot een succesvol einde geleid.
We gaan als Van Werven, zoals het er nu naar uit ziet, regelmatig gebruik maken van de diensten van het Polymer Science Park. Ik raad ook andere bedrijven aan met verschillende vraagstukken naar het Polymer Science Park te gaan. Want het is ons gebleken dat onze eigen ervaring en kennis, gecombineerd met de kennis van het Polymer Science Park (en eventueel nog een derde partij), een goede combinatie is die tot onverwachte mooie resultaten kan leiden. Dit alles onder het motto: “Twee weten er meer dan één”.
 
Rob Labots, Manager Kunststof Recycling van Werven B.V.

Lezing Chemische Kring “Astrochemie”

19 april 16 | Zwolle

LEAN in de rubber en kunststofindustrie

21 april 16 | Zwolle


Partners in Kunststof en Rubber on tour

25 april 16 | Zwolle


Hét innovatiecongres voor de Regio Zwolle

1 juni 16 | Zwolle

 

Nieuw lid HKS Metals maak kennis

Partners in Kunststof & Rubber on tour

Van Werven: Plastic berg is niet nodig

Naar aanleiding van een item in het NOS-Journaal van zondag 6 maart is er verwarring ontstaan over het wel of niet verbranden van plastic afval. De vraag naar gerecyclede kunststoffen is bij Van Werven groter dan het aanbod aan weggegooide kunststoffen. Toch kwam in de media het bericht dat men bang is voor bergen plastic omdat recyclen minder aantrekkelijk zou zijn met mogelijk verbranding tot gevolg. Deze berichtgeving kan tot gevolg hebben dat er minder motivatie ontstaat bij burgers en bedrijven om plastic afval apart te houden. Met als gevolg een remmende werking op de groei van het te recyclen volume. Een gemiste kans, want we doen het goed in Nederland, ondanks dat het best nog beter kan.

Zo wordt bij Van Werven jaarlijks 60.000 ton aan kunststoffen gerecycled. Ton van der Giessen, Managing Director bij Van Werven: “Wij hebben onze strategie de afgelopen jaren gericht op afzet bij vaste afnemers binnen de EU. Dit heeft geleid tot een groeiende vraag aan gerecyclede grondstoffen die groter is dan het Nederlandse volume dat Van Werven aan input krijgt aangeleverd. Inmiddels wordt 60% van het volume aan te recyclen grondstoffen door Van Werven uit het buitenland geïmporteerd. Ondanks deze import blijft de vraag nog altijd groter dan het aanbod.” Er zijn dus veel kansen om langdurig te recyclen als je je niet laat leiden door financieel nadelige gevolgen op de korte termijn.

Drie hoofdgroepen 
Om duidelijkheid te scheppen in de huidige situatie, is het recyclen van gebruikte plastics onder te verdelen in drie hoofdgroepen: kunststof verpakkingen uit huishoudens, verpakkingsfolie van bedrijven en grove harde kunststoffen van huishoudens en bedrijven. Welke situatie is daarop van toepassing en wat wordt en wel en niet verbrand? Niet verbrand worden:

  • Kunststof verpakkingen, afkomstig uit huishoudens (Plastic Heroes), die apart zijn ingezameld of via nascheiding zijn uitgesorteerd, worden gerecycled conform de meerjarenafspraken die de overheid en de producenten hebben vastgelegd en geborgd.
  • Verpakkingsfolie van bedrijven heeft, via handelaren, de afgelopen jaren veelal haar weg gevonden naar de Chinese markt. De tegenvallende economische groei in China en de lage olieprijzen hebben deze markt sterk veranderd. Deze nieuw ontstane situatie stimuleert innovatieve recyclingmethoden met een focus op afzet binnen Europa. De markt zal een nieuw evenwicht moeten vinden met een beter toekomstperspectief als gevolg. Een kans dus voor bestaande en nieuwe recyclingbedrijven. Een afvalberg van plastic is dus niet nodig. Wat wel nodig is, is een positieve houding en een goede samenwerking tussen alle ketenpartners.
  • Ook harde (grove) kunststoffen werden, naast enkele recycling initiatieven in Nederland, tot voor kort veelal naar China geëxporteerd. Recyclers die de afgelopen jaren hun strategie hebben gericht op afzet van secundaire grondstoffen in Europa, zijn klaar voor de volgende groeifase van hun bedrijf. Een aanpak die Van Werven jaren geleden reeds heeft ingezet.

Wel verbrand
Helaas wordt er nog steeds veel recyclebaar plasticafval verbrand in Afval Energie Centrales. Niet alle gemeenten hebben al een effectief systeem voor het maximaal scheiden aan de bron of het nascheiden van kunststofafval. Voor bijvoorbeeld de afvalstroom harde kunststoffen, afkomstig van milieustraten en sorteerinstallaties, kan het recyclingvolume in Nederland nog met een factor drie groeien. De duidelijk herkenbare koplopers kunnen anderen motiveren het resultaat verder te verbeteren.

Dit persbericht is op 8 maart door Van Werven verstuurd.
 

Copyright © 2014 Polymer Science Park, All rights reserved.

Onze gegevens zijn:
www.polymersciencepark.nl


Uitschrijven    Uw gegevens aanpassen 
 
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Web
Web
YouTube
YouTube