Polymer Science Park Nieuwsbrief september 2015
Bekijk deze email in uw browser

Kunststofderby van het oosten Groot Succes!

Op 7 november vond in het PSP de bijeenkomst ‘kunststofderby van het oosten’ plaats. Aansluitend verplaatsten de gasten zich naar het IJsseldelta stadion, voor de wedstrijd PEC Zwolle tegen Heracles Almelo, die beiden het seizoen uitstekend zijn gestart. Een parallel met de kunststofsector is snel gemaakt: het oosten acteert in de Nederlandse kunststoftop.
In De Wereld Draait Door (DWDD) sessie leidde Mireille Kinket, directeur PSP, samen met haar tafeldame Yasemin Üzüm (Starters Windesheim) en de tafelgasten Simon Visser (Poly-Ned), Patrick Breukers (Schoeller Allibert) en Marcel Jongedijk (Wavin) een interessante discussie over de laatste ontwikkelingen in de kunststofbranche: Kunststoffen en Sensoren. Kevin Koper wist de tafelgasten zeer te inspireren met zijn Trippi om te denken in nieuwe businessmodellen en nieuwe economische kansen.
Met de energie aan de DWDD tafel bouwt PSP verder. De regionale kunststofsector kan een belangrijke rol spelen met het oog op verzilveren van kansen gericht op de slimme maakindustrie. Dit kan in samenwerking met de sterke HTSM-sector (high tech systemen en materialen) in Oost Nederland, Universiteit Twente en de Wageningen Universiteit, waar PSP een samenwerking mee is aangegaan. Blijf ons dus volgen!
Geïnteresseerd neem dan contact op met Mireille Kinket m.kinket@polymersciencepark.nl

Innovatielunch en Regio Congres Zwolle

Dit jaar zal PSP haar resultaten presenteren op de Innovatielunch voorafgaand aan het Regio Zwolle Congres op 9 december. Dit doen wij samen met Kennispoort, Health Innovation Park en het innovatiecluster Agro&Food. Op slechts enkele passen lopen van De Spiegel schotelen wij u in muziektempel Hedon een lunch met streekproducten voor. Innovatie krijgt daar een podium in de vorm van presentaties van verschillende innovatieprojecten, de onderzoeksresultaten naar de waardering van onze diensten en de plannen om innovaties te verbeteren en te versnellen.
Klik hier voor meer informatie over de lunch.
Klik hier voor meer informatie over het congres
 

Studenten uit alle windrichtingen bij PSP aan de slag

Om een flinke impuls te geven aan het opleiden van technisch vaardige toekomstige medewerkers van niveau 1 van het MBO (uitvoeren van een kleine serieproductie voor een ondernemer) tot aan WO (toepassingsgericht onderzoek voor de langere termijn > 1 jaar) investeert PSP in de inhoudelijke samenwerking van bedrijven en onderwijs. De kunststof sector groeit alleen als er goed geschoold personeel in de regio te vinden is. PSP werkt graag in haar projecten samen met studenten. Inmiddels zijn er al studenten betrokken geweest van Deltion College, Landstede, Windesheim, Saxion, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen. Met al leuke nieuwsfeitjes: Ivor Muijlwijk is afgestudeerd industrieel ontwerper aan de Universiteit Twente op een project bij PSP en is inmiddels aan de slag bij Robertpack. En ook leuk is dat onze Deltion stagiair Vincent Veldman zijn vervolg stage loopt bij Van Werven en daar meehelpt in een gezamenlijk project met PSP. Dat smaakt dus zeker naar meer!
 

CIV-PCC Deltion / Polymer Science Park

3 december 15 | Zwolle


Innovatielunch

9 december 15 | Zwolle


Regio Zwolle Congres

9 december 15 | Zwolle
 

In de volgende nieuwsbrief stelt ons nieuwe lid SOMUT zich voor.
 

Nederlandse startup 3devo lanceert The Next Generation Filament Extruder

De populariteit van 3D printen heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. De wijde verspreiding van 3D printers heeft tot gevolg dat er steeds meer bedrijven en consumenten zijn die, naast het creëren van 3D prints, ook graag zelf hun eigen filament willen produceren. En dat, zonder gebruik te maken van grote en dure industriële filament extruders. 3devo uit Utrecht, een spinoff van werktuigbouwkundig ingenieursbureau Devoteq (www.devoteq.com), heeft daarom een nieuw product gelanceerd, de NEXT 1.0. een filament extruder waarmee iedereen zijn eigen filament voor 3D printing kan produceren. 3devo is op zoek naar funding voor verdere expansie. PSP heeft de startup daarom geïntroduceerd bij het Dutch Polymer Institute Value Center. Hierdoor hebben zij zich kunnen presenteren bij de Polymer Innovation Day in Papendal, en mogen pitchen bij DPI Business Angel Netwerk. We hopen uiteraard dat ze gefund worden.

Even voorstellen: IPecunia lid van PSP

IPecunia Patents ondersteunt klanten in het creëren van toegevoegde waarde door het gebruik van hun kennis: Intellectual Property (IP). Zij onderscheidt zich onder andere door vooraf vast te stellen of een bedrijf daadwerkelijk een octrooi nodig heeft. IPecunia Patents heeft ruime ervaring in het schrijven en opvolgen van patenten, onderzoek en opinies betreffende vrijheid van handelen en waar nodig opponeren of rechtszaken voeren tegen verleende octrooien van derden. Daarnaast kan IPecunia Patents een waardebepaling doen van uw idee / technologie en ook inschatten of het aanvragen van een octrooi u financieel iets kan opleveren.

Even voorstellen........ Attero nieuw lid van PSP

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen. Op een vijftiental locaties verwerken onze ruim achthonderd gemotiveerde medewerkers het afval van meer dan 20 procent van het Nederlandse huishoudelijk restafval. Dat is het afval van ruim 4 miljoen mensen. Daarnaast verwerken wij bedrijfsafval. Het gaat in totaal jaarlijks om zo'n 3,3 miljoen ton afval. Ons doel is zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen terug te winnen en reststromen om te zetten in duurzame energie en nuttige producten. Daarbij zoeken we voortdurend naar innovatieve oplossingen.

.

Duurzaam Produceren in de kunststofindustrie

Sinds de start hebben inmiddels 12 MKB-bedrijven deelgenomen aan het programma duurzaam produceren van het Polymer Science Park.  Zij hebben een energieonderzoek uit laten voeren door onafhankelijke energieadviseurs. Doel is om in 2020 een reductie van de energie-efficiëntie, de benodigde energie per product, van 15% te hebben bereikt ten opzichte van 2012. De provincie Overijssel draagt voor 50% mee aan de kosten van het onderzoek, tot een maximum van 3000,- euro.
De komende maanden is er nog kans om mee te doen, waarbij niet alleen gekozen kan worden voor het energieonderzoek, maar ook voor het laten uitvoeren van de volgende onderzoeken:
 
  • Toepassing Procesparameter Effect Methode (PEM). Deze methode kan op een praktische manier besparing van energie en materiaal boven water krijgen. Met deze methode is het mogelijk om in één dag een reeks experimenten te doen waaruit de meest optimale proces- en/of machine-instelling volgt om een bepaald doel te bereiken.
 
  • Ondersteuning bij het optimaliseren van de productieprocessen. De hiervoor gebruikte tool verschaft inzage in de mogelijkheden om continue te verbeteren en hoe gerealiseerde verbeteringen ook daadwerkelijk geborgd kunnen worden.
Polymer Science Park is inmiddels een samenwerking gestart met de Hanzehogeschool in Groningen en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen over vergelijkbare projecten. Doel is om te leren van elkaars ervaringen waardoor voor de deelnemende MKB-bedrijven het eindresultaat op een hoger niveau komt te liggen.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Dirk Baarda, via info@polymersciencepark.nl.
 
.
Copyright © 2014 Polymer Science Park, All rights reserved.

Onze gegevens zijn:
www.polymersciencepark.nl


Uitschrijven    Uw gegevens aanpassen 
 
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Web
Web
YouTube
YouTube