Polymer Science Park Nieuwsbrief april 2015
Bekijk deze email in uw browser

3DPrint EU

3DprintEU is hét event van Noord-Nederland op het gebied van 3D printen- en scannen. Op donderdag 10 september 2015 vindt de derde editie van dit event plaats. Dit keer bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Doel van dit event is kennisuitwisseling, samen innoveren, inspireren en ontwikkelingen delen. Hiermee willen we samenwerking en netwerken bevorderen en verbeteren.
PSP zal tijdens dit congres het programmaonderdeel medische toepassingen leiden. Uiteraard zijn wij ook vertegenwoordigd op het expertiseplein. Wilt u ook weten wat we zoal doen op het vlak van 3D printen en welke interessante projecten wij gaan oppakken? Kom dan naar het 3DprintEU congres!

Nieuw VNCI-Topsector Chemiebeursprogramma

De afgelopen jaren heeft het Topsector Chemie-beurzenprogramma zich succesvol uitgebreid tot een jaarlijkse uitreiking van meer dan 100 beurzen voor hbo- en universitaire scheikunde studenten. De beurzen zijn in het leven geroepen om meer studenten te laten kiezen voor een studie scheikunde en de instroom van gediplomeerde chemici naar de industrie te verhogen. Geïnteresseerd als sponsor organisatie deel te nemen? Wees er voor 1 augustus bij. Kijk op http://www.vnci.nl/topsector-chemiebeurs  

Gebruikersgroep nieuwe technieken

Vorige week mocht PSP de gebruikersgroep nieuwe technieken welkom heten. De groep kunststofverwerkende bedrijven werken onder leiding van Industrial Energie Experts (IEE) samen met NRK en RvO nieuwe technieken uit die interessant zijn om energie dan wel grondstoffen te besparen in hun eigen bedrijf. PSP heeft de PEM, procesparameter effect methode, gepresenteerd. Een methodiek ontwikkeld door Windesheim en in samenwerking met PSP in het programma Duurzaam Produceren verder uitgewerkt. Ervaring leert dat de bij de bedrijven vaak verrassende effecten worden gemeten en dat in een heel kort tijdbestek (1 à 2 dagen). Meer weten? Vraag het ons.

 

3Dprint EU

10 september 15 | Zwolle

 

Kunststofbeurs Veldhoven

23 en 24 september 2015 | Veldhoven

 

Dag van de Chemie

26 september 15 | Zwolle

 


Polymer Science Park 
wenst u een fijne vakantie! 

PSP een waar broeinest van starters

PSP heeft afgelopen half jaar drie startende bedrijven mogen verwelkomen. En dat smaakt naar meer. Naast huisvesting stelt PSP faciliteiten en expertise beschikbaar. We ondersteunen ook bij het vinden van interessante partners, financieringsbronnen en andere relevante zaken om een goed businessplan te bouwen. Dat doen we in samenwerking met organisaties in ons netwerk zoals Kennispoort en DPI-VC.
Datzelfde bieden we aan het Innovation Laboratory (iLab) onder Greenpac, dat is gestart in mei 2014 op het PSP. De missie van het iLab is het stimuleren van ondernemerschap bij (student)bedrijven met een duidelijke link met kunststoftechnologie. Aanwezigheid op het PSP zorgt voor een directe verbinding met experts op dit gebied. Een succesvolle formule blijkt! In een jaar tijd is het aantal start-ups dat gestart is in het iLab gegroeid tot tien. Doelstelling voor 2015 is twintig start-ups.

Stand van zaken Proeftuin Recycling !

Van het totaal van tien projecten die uit de bijeenkomst "Proeftuin Recycling" zijn voortgekomen en bedrijven zich op hebben ingeschreven, zijn er inmiddels drie verder uitgewerkt tijdens een kick-off meeting. Het gaat om constante eigenschappen van recyclaat,  kleuren van recyclaat en recycling van thermoharders. De overige projecten zullen binnenkort ook verder worden uitgewerkt samen met de bedrijven. PSP heeft zich ten doel gesteld om drie projecten na de zomer af te trappen onder de proeftuin. En dat gaat ons lukken! PSP heeft vorig jaar nog mede het Ketenakkoord Kunststoffen Kringloop ondertekend. In de aansluiting met de Topsector Chemie hebben de NRK en Dutch Polymer Institute- Value Centre (DPI-VC) samen met PSP de kans gegrepen om relevante onderzoeks- en opleidingsvraagstukken op te pakken binnen het programma opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarbij recycling prioriteit krijgt. PSP zal het landelijke project specificaties maalgoed-grades recyclaat gaan trekken. Deelnemers aan de PSP Proeftuin Recycling zullen hier ter zijner tijd een uitnodiging voor ontvangen.

EFRO start laatste regelingen

Na eerdere openstellingen (in februari en mei) gaan in juli de laatste drie regelingen van start die in 2015 uitvoering geven aan het EFRO subsidie-programma OP-Oost 2014-2020. Op-Oost ondersteunt innovatieve ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe en duurzame producten. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennis-instellingen en overheden gestimuleerd.

Van 7 juli tot en met 15 september kan subsidie aangevraagd worden voor:
- “Stimulering grote innovatieprojecten” (paragraaf 3.4). 
- “Stimuleren proeftuinen” (paragraaf 3.5).

Van 21 juli tot en met 29 september kan subsidie aangevraagd worden voor:
- “Cluster en netwerkregeling” (paragraaf 3.6). 

Voor alle informatie voor deze regelingen verwijzen we naar www.op-oost.eu. Mocht u plannen of ideeën hebben om voor een van de bovengenoemde subsidieregelingen een aanvraag in te dienen neem dan met ons contact op.
Copyright © 2014 Polymer Science Park, All rights reserved.

Onze gegevens zijn:
www.polymersciencepark.nl


Uitschrijven    Uw gegevens aanpassen 
 
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Web
Web
YouTube
YouTube