Innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie

Plastics go Circular


Proeftuin Recycling: Future Proof Polymers

  1. Polymer Science Park Proeftuin

In 2015 is Polymer Science Park gestart met de proeftuin recycling. Binnen deze proeftuin kijken we samen met deelnemers in projectvorm naar verschillende uitdagingen die een groter gebruik van gerecyclede kunststoffen in de weg staan.

De kunststof-producerende en -verwerkende bedrijven streven naar een maatschappelijk verantwoorde productie en (her)gebruik van producten. In goede samenwerking met andere bedrijven én kennisinstellingen liggen volop kansen, waarbij Nederland echt het verschil kan maken ten opzichte van andere landen. Cross-sectoraal, door de hele keten en van groot tot klein bedrijf zullen partijen die een belangrijke rol spelen in de kunststofbranche de handen ineen moeten slaan.

Binnen onze proeftuin richten wij ons op onderwerpen als:

  • Het beïnvloeden van de kleur van gerecycled materiaal
  • Het verbeteren van eigenschappen van gemengde kunststoffen
  • Recycling van kunststof laminaten (o.a. folies)
  • Verwerken van stromen die nu niet in aanmerking komen voor recycling

Binnen deze projecten zorgt het Polymer Science Park ervoor dat:

  1. Er structuur is met betrekking tot samenwerking en vertrouwelijkheid tussen bedrijven in de keten én kennisinstellingen.
  2. Waar mogelijk de deelnemers ontzorgd worden in het regelen van financiering voor de projecten.
  3. Er specifieke apparatuur aanwezig is voor het onderzoek. De locatie en beheer van de faciliteiten wordt gemanaged door het Polymer Science Park.
  4. Meer naamsbekendheid doordat het Polymer Science Park de inspanningen van de bedrijven in de branche zichtbaar maakt en promoot op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Bent u ook geïnteresseerd of heeft u vragen over de inhoud van een specifiek project of de proeftuin in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Femke de Loos;F.deLoos@polymersciencepark.nl

  1. Lopende Proeftuinprojecten

Kleuren van recyclaat
Recycling PET-trays
Recycling transparante kunststoffen
Recycling kunststoffen die vrijkomen bij metaalrecycling
Recycling gemengde kunststoffen (PP/PE, PET/PE)

3. Mogelijke nieuwe projecten

pdflogo

 

 

 

Wij ontvangen voor de Proeftuin een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

 

 

 

 

2.    3DPrintHuge

September 2016 is het Polymer Science Park samen met 10 partners gestart met het project 3DPrintHuge. Het is een uniek project, waarin grote industriële producten, zoals putten, worden geprint met gerecycled materiaal. Een mooie uitdaging, zeker met gerecycled kunststof als PE en PP. Dit geeft vele onzekerheden en uitdagingen voor de ontwikkeling van een dergelijk printproces. En biedt het Polymer Science Park de kans om een link te leggen tussen nieuwe technologieën en de opgedane kennis van de verwerking van recyclaat binnen de proeftuin Recycling. Het project duurt 2,5 jaar en vraagt minimaal 1 miljoen aan investering.

Naast het inzetten van gerecycled kunststoffen kijken wij ook naar inzet van biobased kunststoffen. En richten wij ons op het dusdanig ontwerpen van kunststoffen dat ze kunnen worden hergebruikt en na gebruik hoogwaardig kunnen worden gerecycled.