Innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie

Lean

Voor de kunststofverwerkende bedrijven die vanuit duurzaam produceren tegen vragen en uitdagingen aanlopen, is Polymer Science Park een interessant programma gestart.

Dertig bedrijven die kunststof bewerken of verwerken of bedrijven die kunststoffen in hun product toepassen, krijgen de kans in de komende twee jaar hun eigen productieproces, toelevering in de keten en producten te veranderen en daarmee een energiebesparing van 15 procent te bereiken.

Het programma Duurzaam Produceren is een pilot waarbij dertig deelnemende bedrijven onder gunstige condities gebruik kunnen maken van verschillende scans en instrumenten en begeleiding door experts.

“Deelname aan het programma moet de bedrijven onder meer kostenbesparing opleveren in energieverbruik. Dat is absoluut van belang. De ervaringen van bedrijven die tot nu toe hebben deelgenomen laten zien dat grote besparingen mogelijk zijn”: zegt Jasper Bouwmeester van het Polymer Science Park.

Bouwmeester noemt als voorbeeld de Proces Identificatie Scan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die bedrijven inzicht geeft in concrete opties voor procesverbetering en die normaliter 6.000 euro kost. Binnen het programma wordt deze tegen gereduceerd tarief aangeboden. Daarna beslissen de deelnemende bedrijven of ze mogelijke verdienopties willen realiseren en verankeren. Door in de uitvoering samen te werken, kan efficiënter gebruik worden gemaakt van experts en is er extra begeleiding om de doelstelling op de agenda te houden.

De winst van het programma zit vooral in het feit dat je het samen doet. Dat er iemand van buiten meekijkt naar het realiseren de energiebesparingsdoelstellingen. Én dat bedrijven informatie en kennis delen, die niet concurrentiegevoelig is. Dat leidt uiteindelijk tot een prestatieverbetering van de hele branche.

De voordelen van het programma samengevat:

  1. Ontzorgd worden in het gebruik van allerlei instrumenten en regelingen op het gebied van energiebesparing/ duurzame energie. Het Polymer Science Park stelt faciliteiten en expertise ter beschikking. Daarbij wordt voortgebouwd op de eerdere ervaringen met en resultaten uit de branche-onderzoeken van de NRK, RVO en anderen.
  2. Informatie en kennis delen, samenwerken met andere bedrijven in de branche.
  3. Betere procesinrichting, betere producten als resultaat van het onderzoek.
  4. Meer naamsbekendheid doordat het Polymer Science Park de inspanningen van de bedrijven in de branche zichtbaar maakt en promoot op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Bedrijven die willen deelnemen aan dit programma en concrete vragen hebben over energiezuinig produceren kunnen hun vragen mailen aan Manita van der Ploeg, M.vanderPloeg@polymersciencepark.nl

klik hier voor meer informatie over de ervaring Dunlop uit Raalte