Innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie

Innoveren

Kunststof trekstaafjes

Het Polymer Science Park wil innovatieve bedrijven graag vooruit helpen door vernieuwende projecten te ontwikkelen en uit te voeren met de op het Polymer Science Park aanwezige faciliteiten.

Door het bieden van een groot netwerk en een breder gezichtsveld, zullen deze innovatieve projecten eerder lukken en echte innovaties tot stand komen. Innovaties die een daadwerkelijke transitie teweeg brengen, een vernieuwende aanpak kennen en continue verbetering stimuleren.

De overgang van een lineaire naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. In plaats van optimaliseren van het bestaande gaat circulaire economie om de dingen anders doen. Verandering van financieringsmodellen, processen en samenwerkingsverbanden en het creëren van nieuwe waardeketens. Hierdoor zal de rol van veel bedrijven in die ketens grondig veranderen.

Bij ons kunt u terecht met vragen over of hulp bij onder andere de volgende thema’s :3Dprinten, recycling, kunststoffen en sensoren en coatings.

Binnen het Polymer Science Park werken wij vanuit vier programmalijnen: